Sklizeň v Karlovarském kraji se blíží k závěru, jinde už mají téměř sklizeno

16.8.2022
Roman Kořinek

Sklizeň obilovin a řepky se v Karlovarském kraji blíží k závěru. Sklizeno je již 72,44 procenta obilovin a 87,72 procenta řepky. V postupu sklizně je ale Karlovarský kraj za ostatními, například v Ústeckém kraji už mají sklizeň dokončenou. I ve výnosu Karlovarský kraj zaostává za průměrnými výnosy v celém Česku, vyplývá z aktuálních informací ministerstva zemědělství.

Nejdále je v Karlovarském kraji sklizeň ječmene ozimého, který je sklizen z 90,79 procenta ploch. Zemědělci jej letos vyseli na 1509 hektarech a průměrný výnos je zatím 4,32 tuny z hektaru. Pokročila i sklizeň ozimé pšenice, která je sklizena z 80,21 procenta. V kraji jde o nejrozšířenější obilovinu, která letos roste na 11.822 hektarech. Průměrný výnos je 4,48 tuny z hektaru. Ke třem čtvrtinám sklizené plochy se blíží i hybridní tritikale.

Naopak na počátku je sklizeň jarní pšenice. Ta je zasetá na pouhých 777 hektarech a sklizeno je zatím jen 15,59 procenta oseté plochy.

Celkově je sklizeno v Karlovarském kraji 72,44 procenta obilovin, které zabírají letos 21.752 hektarů ploch. Průměrný výnos dosahuje v kraji 4,24 tuny z hektaru, průměrný výnos v celém Česku je 6,05 tuny z hektaru.

Řepka je letos v Karlovarském kraji vysetá na 4260 hektarech, sklizena je z 3736 hektarů. Výnos z řepky je v kraji 2,71 tuny z hektaru, v Česku je průměrný výnos 3,37 tuny.

Aktuálně je v České republice sklizeno 7,424.300 tun obilovin a 1,149.500 tun řepky. Celkový výnos oproti minulému roku je tento výnos nižší o 0,33 tuny na hektar, oproti roku 2020 je tento výnos nižší jen o 0,04 t/ha. Aktuální výnos je nicméně vyšší než dosahované výnosy, které byly zjištěny touto dobou v letech 2019, 2018 i 2017.

Zdroj: mzcr/čtk

 Nepřehlédněte