Slavnostně se rozsvítí a pouze na jeden večer. Dechberoucí Vrtbovská zahrada

1.10.2020
Anna Julie Řehořová

Terasová barokní zahrada italského tipu byla vytvořena pro Jana Josefa hraběte z Vrby u Vrtbovského paláce v letech 1715–1720. Zásluhy na ní má František Maxmilián Kaňka. Na tomto velkolepém díle se však podílelo více umělců. Mezi ně patří třeba také Matyáš Bernard Braun, jenž vytvořil sochařskou a plastickou výzdobu nebo Václav Vavřinec Reiner, který se postaral o fresky.

Kompozice zahrady je hodně členitá. Jde o gradaci terasových plošin, které spojují schodiště a opěrné zdi tvarované do typických křivek, které lze naleznout jen v baroku. Spodní část zahrady nabízí bazének se sochou puttyho, který zápasí s nestvůrou. Tato část se nachází mezi zahradním sálem a voliérou, což tvoří zahradu symetrickou. Zahradní sál neboli Sala terrena je pro baroko typickou spojnicí paláce se zahradou. Tato je navíc vyzdobena freskami od Reinera a sochami Bakchuse a Cereny od Brauna.

Střední terasa nabízí pro baroko nejvíce klasické prvky. Mezi nimi jsou zde například opěrná zeď, která je tvarována z oblých segmentů s kuželkovou balustrádou (tedy jednotlivými kuželkami v zábradlí). Dominantou je dvoukřídlé schodiště. To zde není jen z praktického hlediska k překonání velkého výškového rozdílu, ale slouží i k efektnímu předvedení soch antických božstev a váz ozdobených různými reliéfy.

Velkolepost zahrady byla i v jejím dekoru rostlin. Původní podoba je však známá pouze z rámcových popisů. Roku 1845 tu skončily klasicistní úpravy paláce, ale promítly se i v zahradě. Byly vystavěny empírové přístavky a na závěrečné kulisové zdi i vyhlídka. Tyto stylové předměty byly také zřejmě příčinou zániku původních rostlin, které se tady nacházely a už nikdy nebyly obnoveny.

Tato nemovitá kulturní památka prvního stupně, která je zapsaná na seznamu UNESCO bude 1. října od 18.00 do 22.00 hodin slavnostně nasvícena. Možnost ji takto vidět mají zájemci pouze dvakrát za rok, na začátku a na konci sezony. Spatřit Vrtbovskou zahradu s osvětlenými sochami Brauna, freskami Reinera a dechberoucím výhledem na noční Prahu se naskytne jen málokomu. Každému však vyrazí dech, jaké kouzlo a mystiku v sobě toto místo skrývá.Nepřehlédněte