Sokolov chce bojovat o peníze na transformaci regionu, odvolal se proti výběru strategických projektů

20.8.2021
Roman Kořinek

„Rada města schválila podání odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé konference Karlovarského kraje o nezařazení projektů města Sokolov s názvem „Záchrana hornických tradic a kulturního dědictví – Stavební úpravy Hornického domu v Sokolově a „Revitalizace bývalé třídírny dolu Jiří a železničního depa“ do seznamu strategických projektů s vysokým transformačním potenciálem v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace,“ uvedl mluvčí Sokolova Vladimír Meluzín.

Starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO) je přesvědčena, že oba zmíněné projekty jsou v současné době v přípravě, nejedná se pouze o ideologické myšlenky a na jejich realizaci se intenzivně pracuje. „Jedná se o projekty s hmatatelným a nezpochybnitelným výstupem a zajištěnou udržitelností. Oba projekty zásadně přispívají k rozvoji daného území, vzhledem k velikosti a propojenosti kraje mají lokální přesah. Úspěšnost transformace kraje vnímáme pouze za předpokladu intenzivního rozvoje území s největšími strukturálními a hospodářskými problémy. Oba projekty jsou zacílené právě na takovéto území,“ sdělila Renata Oulehlová.

Projekt s názvem Revitalizace bývalé třídírny dolu Jiří a železničního depa má pozitivní dopad na tvorbu pracovních míst. Projekt počítá s výstavbou výrobní haly pro chráněné dílny, čímž bude poskytnuta pracovní příležitost osobám znevýhodněným na trhu práce. Dále zde bude vybudováno cca 11 parcel určených pro malé či střední podnikatele. Využití pozemků pro malé a střední podnikání povede ke vzniku nových pracovních míst.

„Projekt Záchrana hornických tradic a kulturního dědictví – Stavební úpravy Hornického domu v Sokolově není projektem s nízkým potenciálem ke změně. Jedním z největších problémů tohoto kraje je to, že lidé ve většině případů nemají s tímto krajem pevnou vazbu danou například tím, že zde žilo několik generací jejich předků, a tak nemohou navázat na řádné rodinné tradice. Je potřeba posilovat vazbu lidí s tímto krajem a jeho historií,“ vysvětlila starostka Sokolova a dodala:  „Z našeho pohledu nebyly strategické projekty posouzeny komplexně tak, aby měly za následek efektivní transformaci kraje. Stamilionové projekty byly hodnoceny pouze na základě několikastránkové „žádosti“. Projekty takové velikosti by měly být ideálně osobně konzultovány a představovány. Většina vybraných projektů jsou pouze záměry a jejich realizovatelnost je z našeho pohledu spíše nejistá.“

Odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé konference je podle schválených pravidel možné. Celkem se o peníze ucházelo šestačtyřicet projektů, ze kterých bylo vybráno jedenáct. Na jejich podporu má jít zhruba polovina z alokované částky ve výši 6,3 miliardy korun. Druhá polovina peněz má být rozdělena mezi soutěžní projekty a takzvaná grantová schémata.

Zdroj: vzNepřehlédněte