• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Sokolovská uhelná hledá způsoby, jak zpracovávat odpady ekonomicky přijatelně

  22.11.2023
  Doris Drienová

  Sokolovská uhelná a její sesterská skupina SUAS Group dál počítají s tříděním a zpracováním komunálních, ale i průmyslových nebo stavebních odpadů. Původní záměr řetězce třídírny, peletárny a spalování v tlakové plynárně ale musela společnost přehodnotit a nyní hledá vhodné technologie, které by byly ekonomicky schůdné za současných podmínek.

  Odpad ale zůstane jednou z oblasti, na které se chce SUAS Group zaměřit v souvislosti s přechodem na ekonomiku, která nebude založená na těžbě a zpracování uhlí. Novinářům to řekl předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Tomek.

  Když se plánoval řetězec třídění a využití odpadu, v letech 2013 až 2014, počítalo se s tím, že po základním vytřídění se jinak nevyužitelná část odpadu zpracuje do pelet, které se pak spálí v tlakové plynárně. Třídírna samotná už od roku 2019 funguje a je ve zkušebním provozu, dolaďují se postupy třídění. „Nyní ale vedeme polemiku nad tím, jestli využívat peletizaci, protože to je energeticky náročné. Počítalo se se zplyňováním v tlakové plynárně, ale ta je nyní zavřená. Takže peletizační část nedává nyní moc smysl,“ uvedl Tomek. Zatím se odpad zpracovává do podoby takzvaného TAPu (tuhá alternativní paliva), který končí v pecích cementáren.

  Skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group podle Tomka stále cílí na to, aby její systém zpracování a využití odpadů byl nadále schopen zpracovat veškerý komunální odpad z Karlovarského kraje. „Je to ucelený řetězec, na němž se pracuje. Cílíme na to, abychom mohli získat komunální odpad, ale i průmyslový nebo stavební odpad pro další zpracování. Co se týká komunálního odpadu do úrovně TAPů, u něj jsme schopni si s ním poradit. Probíhají zkoušky dopravních cest na fluidním kotli v elektrárně Tisová, kde je možné jej přidávat do vsázky spolu i s biomasou,“ uvedl Tomek. Alternativou by mohl být malý závod na energetické využití odpadu (ZEVO), který by určité množství vytříděného komunálního odpadu také mohl spalovat, tedy energeticky využívat.

  V delším časovém horizontu je ale cílem nikoliv spalování odpadů, ale jejich recyklace a opakované využití. „Tím, že celá Evropa směřuje k minimalizaci spalování odpadu, tak budeme rádi, když část odpadů budeme schopni nejen vhodně separovat, ale hledáme i cestu, jak vytvořit cesty k pyrolýznímu zpracování a plazmovému zplyňování odpadu (způsoby tepelného rozkladu materiálu za vysokých teplot na jednodušší nebo lépe využitelné složky). To jsou technologie, které nyní sledujeme,“ uvedl Tomek.

  Jenže podmínky třídění, ukládání nebo zpracování odpadu se v posledních letech mění velmi rychle. Není tak čas čekat na technologie příštích let, ale Sokolovská uhelná se chce prioritně soustředit na možnosti, které má už nyní k dispozici. Reálně by se řetězec třídění, energetického využití a dalšího zpracování měl vymyslet a začít uskutečňovat zhruba do dvou let, doufá předseda dozorčí rady největšího podniku v Karlovarském kraji.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte