Soud vyhlásí úpadek firmy RAF STAVBY, hlásí se téměř sto padesát věřitelů

28.9.2022
Roman Kořinek

Ústecký krajský soud vyhlásí úpadek společnosti RAF STAVBY s. r. o. (dříve Raeder & Falge s.r.o.). Na firmu, která například nedostavěla mosty v Karlovarském kraji, v Chebu a u Kfel, podali 1. srpna návrh na insolvenční řízení věřitelé. Zatím se jich přihlásilo 141 s pohledávkami za desítky milionů korun. Úpadek není možné řešit jinak než konkurzem, budou o něm hlasovat na schůzi věřitelé, řekla dnes insolvenční soudkyně Iva Černá.

„Byl osvědčen úpadek dlužníka, byť o něm nebylo rozhodnuto,“ řekla soudkyně. Rozhodnutí lze podle ní očekávat příští týden. Osvědčení o úpadku je spojeno se schůzí věřitelů, která rozhodne případně o vyhlášení konkurzu. S ohledem na jejich počet bude muset soud zajistit dostatečně velký prostor pro konání jednání. Věřitelů může být ještě mnohem více, než jich je k dnešku přihlášeno. Soud se podle Černé kloní ke konkurzu. Dlužník žádný návrh na reorganizaci nepodal.

Krajský soud v polovině srpna vyhověl žádosti některých věřitelů a stanovil předběžného insolvenčního správce. Z účetní závěrky za loňský rok vyplývá, že obrat firmy byl přes 900 milionů korun. „S ohledem na velikost dlužníka je na místě, že o konkurzu rozhodne schůze věřitelů, kterou soud svolá,“ řekl insolvenční správce Jakub Mašek. Pohledávky uplatnily státní úřady, banka, přihlásily se firmy s nezaplacenými fakturami. Podmínky pro úpadek byly splněny. Věřitelů je více, prokázaly pohledávky, které jsou více než třicet dnů po splatnosti a dlužník činnost nevykonává.

Společnost RAF STAVBY se sídlem v Ústí nad Labem se stala nástupcem společnosti Raeder & Falge. Novým majitelem je společnost Freight Logistic Group a.s. Jejím jediným akcionářem je Pombal Group Ltd. se sídlem na Marshallových ostrovech. Majetek ze společnosti je podle informací, které zazněly u soudu, z velké části vyveden.

Dlužník, kterého zastupuje Petr Opletal, v podání k insolvenčnímu řízení uvedl, že je třeba také zdůraznit, že původní společníci na prodej stoprocentního podílu ve společnosti značně spěchali, přestože kupující žádal upřesnění poskytnutých informací, které však nedostal. „Odůvodnění urgentnosti bylo dáno ze strany prodávajících tím, že již nemají prostor se vlastní společnosti plně věnovat, přičemž se proslýchalo, že mají i jiné problémy,“ uvedl Opletal ve zprávě citované dnes soudem. Podezření se podle něj následně kupujícímu potvrdilo, když se z veřejně dostupných zdrojů dozvěděl, že jednatelka a společník Martina Červinská byla zřejmě zapojena do korupční kauzy Dozimetr.

Finanční situace firmy byla podle insolvenčního správce špatná už ke konci loňského roku. „Bývalí majitelé mi potvrdili, že chyběly likvidní prostředky. Dlužník nebyl schopen z vydělaných peněz pokrýt závazky,“ uvedl Mašek. Podle něj také majetek zapsaný v účetnictví možná neodpovídal skutečnosti. To, zda se věřitelé dostanou ke svým penězům, je teď podle insolvenčního správce předčasné říci. „Naším cílem je učinit veškeré kroky, aby výtěžnost byla co nejvyšší,“ uvedl. Reorganizace podle něj nemůže být úspěšná, další provoz společnosti je vyloučen a je na místě vyhlášení konkurzu.

Zdroj: čtk


Témata:

Nepřehlédněte