Špatná zpráva z pražských lesů. Smrčiny Modřanské rokle jsou masivně napadeny kůrovcem

3.9.2019
Fefík

Při terénní obhlídce, které se zúčastnila také místostarostka pro životní prostředí Eva Tylová, lesní hospodáři popsali stav smrkových lesů a ukázali stopy kůrovce v již pokácených i stojících stromech.

Lesníci napadené stromy identifikují dle výskytu výletových otvorů kůrovce, kupiček pilin pod stromy nebo podle opadu zeleného jehličí, které je známkou usychajícího stromu. Kůrovcem je v současnosti napadeno přibližně 70 procent místních smrčin.

Pětka se plácla přes kapsu. Koupila speciální stromový tomograf, odhalí kondici stromů

Eskalaci kůrovcové kalamity napomohla řada suchých a teplotně nadprůměrných let, kterou ekologicky nepůvodní a chladnomilný smrk těžce nese.
Napadené stromy musí být z lesa odstraněny pro zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, pro utlumení kůrovcové kalamity a také jako příprava terénu k opětovnému zalesnění.
Vzniklé holiny po smrčinách jsou zalesňovány stanovištně vhodnějšími dřevinami – například duby, buky, jedlemi nebo habry.
Většina napadených porostů bude odstraněna v průběhu září.

Zdroj: Praha 12

Pražská klíšťata byla na „prohlídce“. Encefalitidu neměla, ale borelii anoNepřehlédněte