• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Spolupráce napomáhá rozvoji venkovských oblastí

  28.2.2024
  Redakce

  Nedílnou součástí stávající dotační politiky v ČR jsou místní akční skupiny (MAS), což jsou společenství sdružující subjekty, které zastupují místní socioekonomické zájmy – veřejné i soukromé v daném regionu.

  Jsou jimi skupiny občanů, neziskové organizace, spolky, soukromí podnikatelé i obce nebo svazky obcí. Jejich společným cílem je zlepšení kvality života na venkově, tj. podpora obnovy a rozvoje venkovského regionu prostřednictvím metody LEADER. MAS je tak významným partnerem při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. V mikroregionu, zahrnujícím oblast území spadajících pod správu obcí s rozšířenou působností Beroun, Černošice a Hořovice, tj. jihozápadní a západní části Středočeského kraje v povodí řeky Berounky působí MAS Karlštejnsko, z.ú. Svou prací přináší regionu řadu výhod. Tou prioritní je, že umožňuje rozvoj regionu zdola, z iniciativy místních obyvatel. Ti také vybírají projekty k podpoře a rozhodují o ní.

  Jedním ze subjektů, který získal příslib podpory, je i Obec Suchomasty pro projekt rekonstrukce zvonice Borek. Jedná se o původně dřevěnou barokní zvoničku, která byla postavena pravděpodobně počátkem 17. století a v roce 1868 přestavěna na kamennou. Zvonice je nyní ve vlastnictví obce a vzhledem k její historii je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek. Zvonice byla dlouhodobě nevyužívaná, a stavba zchátrala natolik, že byla v havarijním stavu. Díky úspěšné spolupráci s MAS Karlštejnsko, z.ú. došlo k celkové rekonstrukci, a zvonice tak bude moci být opět navštěvovaná a využívaná širokou veřejností nejen jako výletní cíl turistů, ale i pro pořádání výstav nebo podobných vhodných akcí.

  Finanční náročnost této investice je poměrně vysoká, a jen z rozpočtu obce by nebylo možné rekonstrukci v tak krátké době a rozsahu provést, ale díky spolupráci s MAS Karlštejnsko, z.ú bylo možné projekt zrealizovat. Odborné vedení a pomoc pracovníků této organizace tak naplňuje své poslání, což je zajištění zachování a udržení podnikatelské činnosti v dané oblasti v souladu se zemědělsko-enviromentálními a klimatickými podmínkami a s ochranou životního prostředí.

  Zdroj: MAS Karlštejnsko  Nepřehlédněte