Spor o retence na náměstí F. X. Svobody ukončilo zastupitelstvo

16.3.2023
Táňa Pikartová

V posledních měsících žil Mníšek pod Brdy diskuzemi o projektu využití dešťových vod z náměstí. Konkrétně šlo o sběr dešťových vod z dlážděných ploch mezi domy u Alberta a kostelem sv. Václava.

Projekt byl ještě před pár týdny spíš politickou záležitostí než věcnou diskusí a směřoval jednoznačné k obhajobě projektu ze strany bývalého vedení radnice, které jej připravilo. Na druhé straně pak stál a nyní také reálně stojí názor současného vedení o tom, zda je projekt věcně a ekonomicky smysluplný.

Podle projektu by měly být ve spodní části náměstí umístěny nádrže na dešťové vody o objemu 140 m3, odlučovač tuků a čerpací jímka. Odtud, pod povrchem parkoviště směrem do kopce, je navržena nová dešťová kanalizace a kanalizační žlaby pro zachycení vod z parkovací plochy. V zeleném pásu kaštanové aleje se počítá s novým vodovodem a zalévacími hydranty.

Předpokládané náklady stavby, včetně veškerých výkopů a předláždění parkoviště, by se měly pohybovat kolem 16 miliónů korun, přibližně 11 miliónů by měla zajistit dotace. Zbytek, tedy minimálně 5 miliónů korun, by musela uhradit radnice z vlastních prostředků. Do nákladů však nebyla započítána nutná oprava stávající kanalizace, vodovodu, výměna části kaštanové aleje, připojení domů z náměstí a střechy kostela. Pro peníze na tyto práce by město opět muselo sáhnout do své kasy. Dalším sporný bodem výstavby retencí byla celková doba výstavby, která byla odhadována na pět měsíců, což by znamenalo, že by po celou tuto dobu bylo náměstí mimo provoz.

Dohady ukončilo až březnové jednání zastupitelstva, které s konečnou platností o dotacích na retence srážkových vod rozhodlo. V rámci poskytnutých dotací mníšečtí zastupitelé schválili přijetí dotace na retenci srážkových vod u Základní školy Komenského, a to ve výši přes pět a půl milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. Naopak zastupitelé neschválili přijetí dotace na retenci srážkových vod na náměstí F. X. Svobody.

„Pro příští čtyři roky vidím priority našeho města jinde než řešit problémy, které nastanou až za pětadvacet třicet let. Retenci na náměstí, se spolufinancováním ze strany města minimálně ve výši pěti milionů korun, považuji za neúměrné mrhání finančními prostředky. Není to věc, kterou bychom v tuhle chvíli měli řešit. Dotační tituly v této oblasti neskončí, ale budou pokračovat i dál a budou mnohem masivnější. Mou prioritou pro nadcházející období je obnovit majetek města a dostat ho do takového stavu, aby se co nejefektivněji využíval, to znamená obnovu stávajících sítí a komunikací,“ zdůvodnil svůj zamítavý postoj při hlasování o přijetí dotace starosta Petr Digrin.

Zdroj: město Mníšek pod BrdyNepřehlédněte