• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Stará a ošuntělá budova lysolajského statku má uvolnit místo novým domům s parkem

  18.2.2019
  Fefík

  Na pozemku původního lysolajského statku s číslem popisným 15 – v současném areálu VELAZ – chce společnost Natland Real Estate vybudovat víceúčelový bytový soubor.

  Ten má ambici změnit k lepšímu v současnosti zanedbaný a neutěšený vzhled místa. Budova statku nešťastně rohem vystupuje téměř do vozovky a opuka z podezdívky je vysypaná.
  Součástí uceleného projektu je i vyřešení té části potoka, která se nachází pod stavbami, je zatrubněná a vyžaduje sanaci. V rámci projektu bude zatrubněná část odhalena a vedena klasickým korytem potoka.

  Stavba je zasazena do prostoru bývalého hospodářského dvora v srdci Lysolaj. Svým architektonickým a urbanistickým pojetím vychází z řešení bývalé usedlosti a z historických souvislostí. Budovy nebudou umístěny ve stopách původní usedlosti. Stavba podél komunikace Lysolajské údolí bude posunuta dále od vozovky, aby se zde rozšířil profil komunikace a nově vznikl chodník, který zde trvale chybí.

  Causa domu bývalého dopravního inspektorátu v Dejvicích se bude řešit. Pokolikáté už?

  Obytný soubor Lysolaje představuje celkem 25 bytů a 3 malé nebytové jednotky. Jeden z těchto prostor je určen pro prodejnu potravin, která tak dodá na přitažlivosti nově vzniklému veřejnému prostoru. Na místě bývalého dvora – ve vnitrobloku – vznikne veřejně přístupný park, jehož středem se bude vinout otevřené koryto Lysolajského potoka.
  Park zajistí pohodlnou a poklidnou pěší prostupnost územím i ve směru k plánované budově nové radnice.
  Nedílnou součástí bude i dětské hřiště, které podpoří novou přívětivou a relaxační atmosféru centra městské části.

  Součástí kompletního záměru Natland Real Estate je podstatné rozšíření páteřní komunikace Lysolajské údolí, stejně jako ulice Na cestě. V ulici Na cestě navíc dochází k vytvoření klidového veřejného prostranství, které bude doplněno malým vodním prvkem využívajícím vody Lysolajského potoka a dojde k obnově historické cesty směrem k ulici Kovárenská.

  2 lys
  (Lysolajský zpravodaj)


  Nepřehlédněte