Starosta Hála: Jince jsou lidem otevřené

20.9.2018
Jan Štoll

Pane starosto, pojďme k životu ve městě, viděl jsem, že připravujete mnoho událostí. Které jsou podle vás nejdůležitější?

V letošním roce oslavíme 100 let české státnosti. K tomuto tématu směřovalo mnoho kulturních akcí, které se během roku v Jincích konaly nebo se budou konat. V červnu pořádal městys Jince již 9. jinecké slavnosti, tentokrát ve spolupráci s armádou, které měly právě podtitul 100 let vzniku samostatného Československa, a také 90 let posádky v Jincích. Vojáci zde prezentovali svoji činnost, techniku, zorganizovali přehlídku historických i současných uniforem a zbraní, ukázky výcviku Musado. Pořadatelé se postarali o kulturní program, v němž veliký úspěch mimo další účinkující sklidil Vojenský umělecký soubor Ondráš či zpěvák a skladatel Jaroslav Uhlíř. Tím ale oslavy vzniku republiky nekončí. V sobotu 22. září budeme v Jincích vedle historické huti Barbora sázet památnou lípu. Tuto slavnost také doplní kulturní program a představení nové knihy „Jinecko pro pamětníky“. Na to o několik dní později naváže výstava historických fotografií, hraček a retro potřeb do domácnosti, která se otevře 25. září ve Společenském centru Josefa Slavíka. A v listopadu oslavy ukončíme slavnostním houslovým koncertem, který se uskuteční v zámečku Vysoká u Příbramě. Kromě těchto oslav nás samozřejmě čeká např. zahájení adventu a další akce, které jsou v režii kulturní komise, organizací a spolků.

Jsou tady lidé spokojeni s životem?

Myslím, že ano. V Jincích je kromě nádherné přírody v srdci Brd dobrá občanská vybavenost. Máme mateřskou i moderní základní školu, lékaře, včetně odborných, v rekonstruovaném zdravotním středisku, téměř veškeré základní služby, obchody a dopravní obslužnost. Samozřejmě, stále je co zlepšovat, aby se u nás dobře žilo dětem, mládeži, mladým rodinám i seniorům.

Máte za sebou třetí volební období. Co se vám podařilo vylepšit a z čeho máte největší radost?

Z každé věci, která se povedla, mám radost. Po dlouhých letech příprav a hledání finančních prostředků jsme vybudovali ve škole moderní tělocvičnu, čtyři nové třídy, z toho dvě speciální, budovy školy se zateplily a pořídili jsme dvě tepelná čerpadla na plyn. Podobně jsme kompletně zrekonstruovali budovy mateřské školy, její kuchyně, interiéry, a dokonce jsme postavili i jednu novou třídu a tím navýšili kapacitu. Povedla se i nástavba a rekonstrukce budovy původní školy, která nyní slouží jak knihovně, tak k setkávání spolků, klubovny tam mají šachisté, rybáři a mateřské centrum Jinečáček.

Rád jsem organizoval rekonstrukce ulic Čsl. dělostřelců, Zborovské, výstavbu kanalizace v ulici Pod Váhou, Sadové, na Sokolské zahradě, u bývalých lázní, ulici Pod újezdem. Podařil se postavit i jez v Čenkově, bytový dům pro sociálně slabé občany, šest nových bytů, zainvestovali jsme také lokalitu pro výstavbu 38 rodinných domků atd. Velkou radost mám i z nového přírodního koupaliště, které nám závidí nejedno město. Od letoška je součástí koupaliště nové sociální zařízení.

Podařilo se nám koupit objekt bývalých lázní, kde jsme vybudovali několik bytů a v přízemí získá zázemí školní družina, dílny a hrnčířská dílna. V podkroví chceme postavit sedm sociálních bytů. Koupili jsme také Sokolskou zahradu včetně budovy sauny a tím máme zajištěné další prostory pro sportovní vyžití občanů. Zde prochází rekonstrukcí sociální zařízení. A také se nám podařilo zakoupit opravdový klenot, a to objekt historické huti Barbora, která je jedinečnou technickou památkou evropského významu. Projde rozsáhlou rekonstrukcí, při níž vznikne multifunkční areál, v němž bude dostatek místa pro stálé expozice a výstavy, koncerty a další kulturní a společenské akce. Venkovní prostor poslouží na letní slavnosti pod širým nebem.

Velkou radost mám i z práce spolků, společenských a zájmových organizací, jejichž řady posilují noví členové. Jako příklad mohu jmenovat Jinečáček, který letos slaví deset let od svého založení a „vychoval“ již řádku dětí. Radost mám z mladých fotbalistů, hasičů, šachistů, rybářů, chovatelů – ti všichni dosahují pěkných úspěchů ve své činnosti.

Jaké cíle jste si vytyčil do budoucnosti?

Řeknu to jednoduše – zajištění soběstačnosti v hospodaření s vodou, zajištění bydlení pro mladé rodiny i pro lidi, kteří se dostanou do tíživé sociální situace. Nutná je kanalizace v obci, rozšíření prostor pro výuku ve škole i v zájmové umělecké škole, dostatek sportovišť… Těch věcí je mnoho.

Letošní sucho bylo pro leckoho nepříjemné. Jak se projevilo v Jincích?

A víte, že pokud se týkalo odběru z vodovodu, ani ne? Vody jsme měli dostatek. Horší to bylo u občanů, kteří mají vlastní studny, ti nedostatek vody pocítili. Ale snad už konečně bude dlouhodoběji pršet a studny se naplní a „modlíme se“, abychom získali dotaci na vodovod a kanalizaci do Rejkovic a Běřína.

V čem by podle vás měla obci nejlépe pomoci vláda nebo poslanecká sněmovna?

Tak jako téměř v každé obci – měly by nás podporovat v rozvoji bydlení, školství, v rozvoji zaměstnanosti atd. Bezpodmínečně nutné je řešit situaci na různých rádoby ubytovnách čili kšeftování s bídou. Copak je nadále možné, aby stát platil 9000 za jednu místnost, kde bydlí jedna mnoho početná rodina? Poslanci by měli více sledovat, co „normální“ lidi trápí, jaké jsou jejich všední problémy, a ne rozpracovávat systémem „papežštější než papež“ nesmyslná nařízení, směrnice a zákony z EU. Těch už je tolik, že je ani úředníci nestačí vstřebat, natož se jimi řídit.

Ve znaku obce se usídlil trilobit. Jak se do života v obci promítá slavné naleziště?

V Jincích bylo bohaté naleziště trilobitů, zejména tzv. konínského ráčka, který máme v obecním znaku. Samozřejmě že se tu objevovali a dosud objevují kopáči, kteří zkoušejí štěstí, ačkoli je to zakázáno, zejména v přírodní oblasti Vinice. V této oblasti mezi Prahou a Plzní, na jejímž území se nachází více významných lokalit období starších prvohor, bádal francouzský paleontolog Joachim Barrande, po němž je tento geologický útvar pojmenován Barrandien. Rádi bychom v budoucnosti návštěvníkům Jinec ukázali, jak asi vypadalo toto území před 500 miliony let, kdy zde bylo moře. V právě rekonstruované historické huti Barbora se počítá mj. i s expozicí o trilobitech.

Bylo v poslední době objeveno něco zajímavého z minulosti obce?

Stále nacházíme zajímavé informace z dávné i nedávné minulosti obce. Ať už v kronikách, v dobových tiskovinách či z vyprávění těch, co „staré časy“ pamatují. O tom si ale budete moci přečíst v knize Jinecko pro pamětníky, na jejímž vydání se městys Jince podílel a která vyjde co nevidět.

Menší města a venkov se dnes obecně potýkají s vylidňováním. Týká se to Jinec, respektive co sem lidi táhne?

Je to těžko uvěřitelné, ale za čtyři roky nám ubyl jen jeden občan. Přitom jsme vydali 35 nových čísel popisných, a to hlavně v lokalitě ulice Na Vyhlídce, kde si občané postavili řadu rodinných domů. Připravujeme nové pozemky na další domky, chceme postavit bytové domy.

Jelikož v Jincích je vojenská posádka, vojáci hledají přechodné bydlení v podnájmech a tím snižují šance na ubytování místních obyvatel. Proto je zajištění bydlení důležitým úkolem pro nové zastupitelstvo. Za sebe mohu říci, že obec je na další rozvoj připravena. Uvidíme, jak s kartami osudu zamíchají blížící se volby do obecních zastupitelstev a zda budeme moci v načaté práci pokračovat.

Jince měly a zase budou mít Lípu Svobody. Vysadí ji poblíž hutě Barbora. Co tyto stromy symbolizují?Nepřehlédněte