Starosta Kořen rezignoval kvůli kauze bytů za 100 korunu, nechtěl podepsat smlouvy

26.11.2020
Jan Štoll

Byty na Komenského náměstí v Říčanech stavělo město v letech 1998 – 2000. Na stavbu poskytlo pozemek, financována byla z části městem, státní dotací a z části nájemníky. Po 20 letech bydlení v nájmu pak měl k 1. lednu 2020 nájemníkům vzniknout nárok odkoupit byty do osobního vlastnictví za 100 korun za byt.

V kauze jde o zpochybnění platnosti smluv a nároku nájemníků na převod bytů. Existuje totiž právní názor, že městu by tak mohla vzniknout škoda. Rozsudek okresního soudu pro Prahu východ dal ale nájemníkům za pravdu. Smlouvy budoucí podepsané v roce 2002 o převodu bytů na nájemníky, jsou platné.

Zastupitelé už odhlasovali, že se město nebude ve sporu dále odvolávat. Starosta Kořen a dalších sedm zastupitelů za Klidné město hlasovalo proti tomu, další dva se hlasování zdrželi.

Město by tak mělo byty převést na nájemníky, a to je kámen úrazu. Jedná se o převod majetku za 80 milionů korun za pouhé tisíce.

Říčany převedou byty nájemníkům po 100 koruně, rozhodlo 11 zastupitelů

„Dostal jsem se do okamžiku, kdy na stole přistála povinnost uzavřít řádné smlouvy na základě smluv o smlouvách budoucích. Když přišlo na to, že se smlouvy mají podepisovat, tak se ozvali úředníci, ten stav není takový, aby byla bezpečna cesta,“ uvedl starosta Kořen.

Situace přesto měla podle právních doporučení řešení.

„Podpis případných následných smluv by pak měla podepsat osoba, která je přesvědčena, že prodej bytů za 100,- Kč je prodej zákonný a ve prospěch města; touto osobou nemusí být starosta města, ale ta osoba, kterou zastupitelstvo k podpisu zmocní,“ doporučila městu advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která má podle smlouvy zastupovat Říčany i v dalších obdobných sporech.

Starosta Kořen ale zvolil cestu odchodu z funkce starosty.

Podle něj je potřeba skončit v nejlepším a se ctí. Svůj odchod z radnice označil za věc morálky, svědomí, čestného přístupu a slušnosti.

Podle zastupitele Adama Polánského (STAN) je opodstatněné dát přednost právu na ochranu očekávání nájemníků.

„Nelze odhlédnout od faktu, že v případě podání odvolání by byly nájemníci nuceni iniciovat řádově desítky soudních sporů, čímž mohou vzniknout městu do budoucna mnohamilionové škody, současně vzniknou statisícové až milionové náklady na straně nájemníků za soudní poplatky a náklady právního zastoupení,“ argumentoval Polánský.

Konec starostování Vladimíra Kořena lze vnímat několika způsoby. Jako zbabělý útěk od pochopitelně nepříjemného a navíc potenciálně nebezpečného převzetí odpovědnosti vyplývající z funkce, kterou ale vykonával 10 let.

„Jako zbabělost před odpovědností bych pokládal útěk v době před podáním žaloby. Svůj názor jsem potvrdil podáním žaloby, u soudu v první instanci spor prohrál a zastupitelé politicky spor ukončili. Co zbývá? Uznat porážku a odejít. A tiše doufat, že tohle je nejlepší varianta řešení celé otázky, protože těm lidem opravdu nechci v lidské rovině škodit. V pozici starosty ale musíte hájit zájem obce,“ říká končící starosta Vladimír Kořen.

Nebo také převzetí role „Mirka Dušína“, co by symbolu slušnosti, představující skvělou startovní pozici ve volbách. Do nejbližších parlamentních voleb se Kořen zapojit nehodlá, jiné ale nevyloučil.

„Reaguji na nejbližší volby, tam všechny nabídky odmítám. Do delší budoucnosti opravdu nevidím,“ dodal Kořen.

Říčany jsou nejlepší místo pro život, předběhly i PrahuNepřehlédněte