Starou školní budovu v Hrdlořezích čeká proměna. Přestavbou vznikne inteligentní budovu s nulovou energetickou náročností

29.11.2019
Martin Solar

Odborné učiliště COPTH (Centrum odborné přípravy technickohospodářské) bude první vlaštovkou mezi učilišti, které se bude moci pochlubit nejen moderním vybavením, ale také inovativními technologiemi pro maximální soběstačnost budovy.

Soutěž na revitalizaci budovy vyhrála společnost SUBTERRA na základě projektu od společnosti ECOTEN, specializující se právě na energeticky úsporné a chytré stavby. Na projektu se jako konzultanti podíleli také odborníci z ČVUT, a to přímo z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). Výsledek, kterým měla původně být běžná revitalizace budovy s minimální spotřebou energie, předčil veškerá očekávání, a vznikl tak plán na inteligentní budovu s nulovou energetickou bilancí.

FOTO: Starou školní budovu v Hrdlořezích čeká proměna

Starou školní budovu v Hrdlořezích čeká proměna - ceskobrodska_2017-01-17__002, ECOTENStarou školní budovu v Hrdlořezích čeká proměna - ceskobrodska_2017-01-17__001, ECOTENStarou školní budovu v Hrdlořezích čeká proměna - CEB_vstup, ECOTENStarou školní budovu v Hrdlořezích čeká proměna - CEB_interier, ECOTENStarou školní budovu v Hrdlořezích čeká proměna - CEB_atrium, ECOTEN

„Výčet všech plánovaných technických, resp. technologických inovací a opatření je velice rozsáhlý, přičemž projekt se vymyká běžným standardům především svou komplexností. Za zmínku stojí třeba systém akumulace a využití dešťové či šedé vody, vzduchotechnický systém se zpětným získáváním tepla a vlhkosti, který bude zohledňovat časový harmonogram a obsazenost místností, a také využití dřeva a zeleně na obvodovém plášti a v okolí budovy. Co se týče interiéru, budova školy bude mít kvalitní zázemí v podobě moderních učeben, tělocvičny, vnějšího relaxačního atria a jídelny. Díky použitým technologiím, kterými budou studenti obklopeni, se škola navíc stane tzv. živou laboratoří, s níž se budou žáci během studia seznamovat,“ uvádí generální ředitel společnosti ECOTEN Jiří Tencar.

Přestavba školy byla zahájena v druhé polovině září tohoto roku, a to především díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR a penězům z fondů EU, které program zprostředkovává. Dokončení stavby je plánováno na rok 2021 a náklady na revitalizaci by měly činit cca 220 milionů Kč bez DPH.

Po dokončení stavby se Praha stane vzorem pro ostatní města v České republice, jak přistupovat k modernizaci školních budov. Další skvělou zprávou je fakt, že se navíc jedná o areál odborného učiliště. Učňovská zařízení totiž stojí v posledních letech stranou celospolečenského zájmu, což se pak odráží ve fatálním nedostatku různých řemeslníků.

Veronika VáňováNepřehlédněte