Stavba nové modřanské radnice se zpožďuje. Mohou za to polutanty

3.8.2019
Fefík

V prostoru mezi ulicemi Písková a Generála Šišky se kdysi těžil písek. Potom tam léta sídlily socialistické Technické služby včetně myčky aut. S ekologickou likvidací ropných látek si v té době nikdo hlavu nelámal, a tak se dal tušit problém.

Průzkum, prováděný specializovanou firmou poté, co se z několika objektů před zbouráním odstěhovali nájemníci, potvrdil obavy. Jeho výsledkem je, že pozemky, kde bude stát nová radnice Prahy 12 si z minulosti nesou určitou ekologickou zátěž. Průzkumné práce začaly 6. června. Lokalita byla rozdělena na sedm sektorů a 43 sond, jejichž hloubka se pohybovala od 2 do 4 metrů pod úrovní terénu. „Cílem průzkumu bylo získat aktuální informace o případném znečištění lokality v souvislosti s jejím předchozím průmyslovým využitím,“ říká Petr Šula, místostarosta Prahy 12.

Čihadlo je druhý nejvyšší pražský kopec. Praha 12 tam chce mít rozhlednu

Odebrané vzorky zemin putovaly na chemickou analýzu, aby se stanovil obsah polutantů, konkrétně uhlovodíku C10-C40 a PAU.
Výsledek analýz je jednoznačný: lokální ekologická zátěž je bohužel nejenom na místech, kde pravděpodobně dlouhodobě docházelo k vylévání ropných látek nebo odmašťovacích vod s obsahem ropných látek přímo do volného terénu, ale i v protilehlé, vzdálenější části bývalé pískovny.
„Proto je nutný sanační zásah spočívající v odstranění zeminy s koncentrací sledovaných polutantů nad příslušné hodnoty a jejich nahrazení vhodným inertním materiálem. Současně to znamená zpoždění realizace stavby nové radnice Prahy 12 odhadem o 75 dní. Předpokládané finanční náklady se budou pohybovat okolo 10 milionů korun. Na přesné kalkulaci se pracuje. Budeme ji znát poté, co se s dokumenty a místem stavby seznámí mimo jiné geotechnik a statik,“ informoval místostarosta Petr Šula.

Zdroj: web Prahy 12

FOTO: Stavba modřanské radnice zpomaluje

Stavba modřanské radnice zpomaluje - 1 p12Stavba modřanské radnice zpomaluje - 2Stavba modřanské radnice zpomaluje - 3Stavba modřanské radnice zpomaluje - 4Stavba modřanské radnice zpomaluje - 5 p12+
Další fotky
Stavba modřanské radnice zpomaluje - 6 mapy


Nepřehlédněte