Stavební sezona na odpočívce Studený letos skončila. Práce na jejím otevření začnou zase na jaře

20.11.2020
Martin Solar

Jedním z hlavních bodů této koncepce je právě „znovuzrození“ malých odpočívek, které nabídnou místo k odpočinku těm řidičům, kteří nechtějí tankovat či se stravovat v restauračním zařízení, ale preferují větší klid a vlastní formu občerstvení u stolků s lavičkami. Tyto odpočívky budou nabízet jen základní sociální vybavení, kterým bude automatizované korporátní WC, v plánu je i omezená nabídka nápojů poskytovaných formou nápojových automatů, připojení wifi či místní zajímavost (výhled, přírodní zajímavost). Na všech typech odpočívek by se pak měly nově objevovat cvičební prvky nebo dětská hřiště. Malé odpočívky budou v rámci nové výstavby rozmístěny ve vzdálenosti min. 15 km od nejbližší odpočívky, budou tak poskytovat relativně častou možnost zastavení a v celkovém součtu výrazně zvýší i počet stání na dálniční síti, ačkoliv poskytují jen základní počet parkovacích míst.

Odpočívka Studený je právě představitelem odpočívky nejmenšího typu s 12 parkovacími místy pro nákladní a 26 pro osobní vozidla. 2 místa zde budou mít autobusy a 3 karavany či vozidla s přívěsem. Speciální místo zde bude mít hlídka PČR.  Zázemí mimo korporátní toalety (výstavba a provoz jsou řešeny v rámci samostatné zakázky) bude tvořit fit zóna se 4 posilovacími stroji, 44 laviček, 7 laviček se stolem nebo 24 odpadkových košů.

Jak vyčistit ucpaný odpad? Ti šikovní si poradí i bez instalatéra

V současné době je postavena 3,2 vysoká a 328 metrů dlouhá gabionová zeď, která prostor odpočívky odděluje od vozovky. Prostor odpočívky je již zcela dispozičně vymezen osazením žulových obrub, položením asfaltových hutněných vrstev a na místě pro kamiony asfaltobetonovým povrchem. Dodělávají se chodníky ze zámkové dlažby podél parkoviště. Přivádí se přípojka NN a současně se pracuje na instalaci veřejného LED osvětlení. V odpočinkové zóně se pracuje na mlatových cestách a provádí se tomu odpovídající terénní úpravy. Po stavební stránce by měla být odpočívka hotová 22.listopadu. 2020.

Práce se sem vrátí opět na jaře příštího roku, kdy se bude realizovat osazení mobiliáře a budou probíhat dokončovací terénní a zahradnické práce, značení VDZ, osazení a zprovoznění dohledových kamer a systém pro sledování obsazenosti stání pro nákladní vozidla.

bučNepřehlédněte