Stolpersteine jsou stálou připomínkou i varováním

30.1.2023
Vítězslav Hospes

Mezinárodní den Památky obětí holocaustu (27. leden) byl i v roce 2023 impulsem pro Nadační fond dr. Dagmar Lieblové k uspořádání tradičního čistění mosazných destiček, umístěných v chodnících Kutné Hory (kde jsou „Stolpersteine“ již 8 roků), Čáslavi a letos i ve Zruči n/S, poblíž míst, kde oběti nelidského vyvražďování žily. Tato připomínka je nejen pietním aktem, ale zároveň důrazným varováním: Něco takového se již nikdy nesmí opakovat! Obdobná slova zazněla ostatně i na kutnohorském setkání občanů a zastupitelů u bývalé synagogy, stejně jako u památníku obětí na čáslavském hřbitově. Uznání si zaslouží všichni, kdo akci podpořili, včetně dětí a studentů ze škol, charitativních a církevních organizací, apod.


Témata:

Nepřehlédněte