• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Strategický projekt rekonstrukce Klínovce se podle krajského radního Patrika Pizingera stal „otloukánkem“ a trnem v oku

  29.10.2021
  Roman Kořinek

  Proces transformace regionu je předmětem mnoha sporů vládnoucí koalice a opozice v Karlovarském kraji. Zatímco vedení kraje stále tvrdí, že neporušuje nic, co mu opozice vyčítá, opozice trvá na svém. Uvolněný radní pro transformaci regionu Patrik Pizinger (Místní) se k celému procesu vyjádřil v následujícím rozhovoru.

  Opozice dlouhodobě zpochybňuje proces výběru strategických projektů. Jak vnímáte tuto otázku vy?

  Poměrně dlouhou dobu a opakovaně jsme atakováni některými krajskými zastupiteli ohledně procesu výběru strategických projektů a role zastupitelstva. Stále od nich zaznívá požadavek, že klíčové projekty neměli vybírat odborní hodnotitelé, ale nejlépe zastupitelé kraje. Nicméně takový postup není prostě možný. Role kraje je při přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace i samotném výběru projektů pouze zprostředkovaná. Vše se řídí naprosto přesnými a jasnými pravidly, která platí v zásadě v celé soustavě EU projektů. Představa, že si krajské zastupitelstvo nebo vedení kraje na svém jednání „vybere projekty“, je naprosto lichá, není možné hodnotit podle toho, co by si kdo ze svého subjektivního pohledu přál, podle toho, komu co slíbil. Hodnocení projektů musí brát v úvahu výhradně jejich kvalitu, transformační potenciál a indikátory, které je třeba naplnit. Jde o expertní proces, který se řídí přesně danou metodikou, ne pocity a emocemi.

  Vedení kraje nedávno prezentovalo vedle útlumu těžby hnědého uhlí i hrozbu útlumu těžby kaolinu v horizontu pěti až deseti let. Z tohoto důvodu se v Karlovarském kraji očekává zánik dalších stovek až tisíců pracovních míst. Nebylo by proto rozumnější vyjmout ze strategických projektů rekonstrukci hotelu Klínovec a investovat tyto peníze do nějaké, jak tvrdí opozice, produktivní investice. To znamená něčeho, co regionu zaručí vznik nových pracovních míst pro lidi, kteří v souvislosti s útlumem těžby přijdou o práci?

  Projekt rekonstrukce kulturní památky na Klínovci se stal „otloukánkem“, který je trnem v oku všem, kteří si nedali tu práci a neseznámili se s věcným obsahem záměru. Není přece možné brát v potaz jen název projektu a podle něj usuzovat, že nemá souvislost s transformací kraje. Nevím, jak si sami zastupitelé nastudovali to, co je věcným obsahem řady vybraných projektů. Od vedení kraje všechny informace a podklady dostali. Konkrétně ke Klínovci: tento záměr byl doporučen s podmínkou, že se případná dotace bude vztahovat pouze na „mimo hotelovou část“. Tedy není pravda, že by se podpořila jen hotelová lůžka, jde o regeneraci vrcholu Krušných hor, ale také využití celého okolí pro cestovní ruch – tedy mimo jiné o vybudování zázemí pro turisty, jako je zeleň, parkovací místa, sociální zázemí a podobně.

  Tady je ale trochu rozpor. Obyvatelé Jáchymova se v nedávném referendu vyslovili proti stezce v oblacích, která měla být turistickým cílem a další atrakcí. Obyvatelé Jáchymova tedy tyto věci a další turistický rozvoj v Krušných horách evidentně nechtějí. Znovu se tedy ptám, je opravdu rekonstrukce Klínovce tak zásadní pro transformaci Karlovarského kraje a nebylo by opravdu rozumnější ho vyměnit za jiný projekt. Kraji jich obdržel šestačtyřicet?

  Nemůžeme jen tak na základě nějakého pocitu jeden podpořený projekt vyměnit za jiný. Porušili bychom pravidla operačního programu a schválenou metodiku. Takovýto způsob výběru projektů byl možná obvyklý před mnoha lety, a všichni dnes víme, s jakým výsledkem. Rád bych také zdůraznil, že požadavek některých zastupitelů provést nový výběr strategických projektů podle jejich představ, by ve výsledku znamenal zhroucení celé přípravy na čerpání peněz z EU a ve finále by tak tento požadavek připravil o finance nejen náš region, ale i ostatní dva uhelné kraje (Moravskoslezský a Ústecký). K tomu navíc není žádný důvod. 

  Opozice a mnoho dalších lidí se ale přesto domnívá, že rekonstrukce Klínovce nemá se strategií a transformací kraje vůbec nic společného. I proto se diskutuje o tom, že by bylo rozumnější tento projekt vyjmout ze strategických projektů, hledat pro jeho rekonstrukci jiné finanční zdroje a plánované desítky milionů korun využít na něco, co přinese jasný a hmatatelný efekt třeba v oblasti Sokolovska, kde přišlo a přijde o zaměstnání mnoho lidí?

  Role Sokolovska v transformaci kraje je velmi důležitá a je i významně popsána v Plánu spravedlivé územní transformace. Je na městu Sokolov, jak se vypořádá s dobou pouhelnou a jestli si k tomu zpracovalo svou vizi a strategii rozvoje. Hodnotitelé poukazovali na fakt, že město, které o transformaci nejvíce usiluje, podcenilo základní přípravu projektů. A závěrem ještě připomínám, že výběr strategických projektů, který probíhal pod dozorem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva pro životní prostředí, byl založen na předložených podkladech jednotlivých žadatelů. Od Evropské komise jsme rovněž doposud neobdrželi žádné negativní stanovisko či připomínku. Proto mě mrzí, že úsilí, jež někteří zastupitelé věnují zpochybňování tohoto prostého faktu, nevěnovali raději přípravě strategických projektů. Karlovarský kraj věděl už v letech 2019, 2020, že musí připravit konkrétní strategii přeměny. Nic takového ale po našem nástupu do vedení kraje v prosinci 2020 připraveno nebylo. Strategie vznikla až z naší iniciativy.

  Zdroj: vz

   


  Témata:

  Nepřehlédněte