Stravování školáků projde kontrolou

1.10.2019
Jan Štoll

„Rada města vzala na vědomí jednání školské komise. Vzhledem k nárůstu počtu stížností na školní stravování, ustavila Rada města na doporučení komise kontrolní skupinu. Tato skupina je pověřena kontrolou situace ve školních jídelnách,“ uvedla vedoucí kanceláře tajemníka Kutnohorské radnice Adéla Kloudová.

Podle ní bude kontrolní skupina moci vstoupit do jednotlivých provozů školního stravování v Kutné Hoře. Má zjistit oprávněnost stížností, ať už na kvalitu či kvantitu stravy podávané v jídelnách, případně další problémy týkající se provozu stravovacích zařízení.

„Na základě provedené kontroly by pak měla své závěry prezentovat školské komisi, která v případě zjištěných pochybení vydá svá doporučení k nápravě,“ dodala Kloudová.

Podle Deníku byla do kontrolní skupiny pro stravování jmenována Soňa Zuchová, Jana Červená, Karel Polívka a Dana Vepřková. Ta je přitom současně předsedkyní školské komise, které by nová kontrolní komise měla prezentovat své závěry.



Nepřehlédněte