Střední škola technická v Mělníku je po modernizaci

2.6.2022
Martin Solar

Integrovaná střední škola technická v Mělníku prošla částečnou modernizací. Celková výše investice je zhruba 13 milionů korun. Dotace činí 90 procent, zbývající peníze poskytl Středočeský kraj. Radní schválili přijetí poslední části dotace IROP.

 

„Díky modernizaci učeben odborného výcviku a vybavení novými pomůckami škola dokáže udržet krok se současnými potřebami zaměstnavatelů. Většina firem už používá moderní obráběcí a CNC stroje, takže absolventi školy se budou moci po nástupu do zaměstnání rychle a plnohodnotně zapojit,“ uvedl radní pro oblast školství a vzdělávání Milan Vácha. Ten současně ocenil i další součást projektu, což je zajištění bezbariérovosti školy.

Projekt s názvem „ISŠT Mělník: učebny pohonů a jejich využití v obráběcích strojích“ zahrnoval modernizaci dvou učeben odborného výcviku elektro a jejich vybavení pomůckami, vybudování nové obrobny a její vybavení moderními obráběcími stroji včetně CNC strojů, cvičných frézek a počítačů pro jejich programování. Součástí projektu bylo i zajištění kvalitního přístupu k internetu ve všech prostorách školy a zabezpečení modernizovaných prostor. Modernizace školy pokračuje dalším projektem na snížení energetické náročnosti budov v celkové částce zhruba 90 milionů korun. Dokončení se předpokládá v září letošního roku.

 

Sloučení škol s problémy

 

Zatímco mělnická střední škola získala investici, kralupská Střední odborná škola a Střední odborné učiliště má být podle rozhodnutí kraje zrušeno a jeho žáci přejít pod Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Neratovice, a to dokonce od příštího školního roku. Sloučení ale není tak snadné, jak si kraj představoval. Ukazuje se totiž, že neratovická škola nemůže nabídnout odpovídající kapacity pro odbornou výuku:

„Dle aktuálních informací se naplnilo to, co všichni kromě zřizovatele Středočeského kraje předpokládali. SOŠ a SOU Neratovice není připravena pro nástup našich žáků oboru informační technologie, chemik operátor a analýza potravin, a proto budou žáci 2.-4. ročníků pokračovat ve výuce u nás ve škole. Laboratoře ani IT učebny se nepodařilo dosud vybudovat. Důvodem jsou velké investice, které musí schválit zřizovatel, pak teprve bude probíhat výběrové řízení… Zřizovatel s námi komunikuje ústy paní ředitelky SOŠ Neratovice. A protože jsme „věřili“ v konec, někteří z nás učitelů jsme si už našli jinou práci,“ uvedla Lenka Janďourková, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování kralupské školy. Navíc mají žáci 1. ročníku neratovické školy dojíždět na odborné předměty školním autobusem.

Michaela KadlecováNepřehlédněte