Středoškoláci dostanou od kraje na stipendiích téměř jeden milion korun

19.8.2022
Roman Kořinek

Celkem devět set padesát tisíc korun pošle Karlovarský kraj svým středním školám na stipendia pro žáky, kteří splnili v 2. pololetí školního roku 2021/2022 podmínky pro získání finančního příspěvku. Krajský úřad obdržel podle mluvčí Jany Pavlíkové žádosti o stipendia z celkem 15 škol pro 626 studentů.

„Stipendium činí 1 tisíc korun pro žáky 1. ročníků, 1500 korun pro druhé ročníky a ve zbývajících dvou ročnících pobírají středoškoláci 2 tisíce korun za pololetí. Celkem si tedy mohou přijít až na 4 tisíce korun za školní rok,“ vysvětluje mluvčí Karlovarského kraje.

Zatímco v době distanční výuky kvůli pandemii dostávali středoškoláci stipendia jen ve výši 50 procent běžné částky, za 1. a 2. pololetí školního roku 2021/2022 už jsou stipendia opět v plné výši.

„Stipendia poskytuje Karlovarský kraj žákům všech oborů vzdělání krajských škol kromě gymnázií, lyceí a praktické školy dvouleté. Důraz klademe hlavně na prospěchovou složku, protože chceme zvýšit motivaci žáků k tomu, aby dosahovali co nejlepších výsledků,“ popsal krajský radní Jindřich Čermák (Piráti).

Na stipendia má podle dosažených výsledků nárok za 2. pololetí školního roku 2021/2022 o 63 žáků více, než v 1. pololetí. „I přesto, že se počet stipendistů zvyšuje, zatím je z celkového počtu studentů, kteří by na stipendia mohli dosáhnout, čerpá pouze 10,4 procenta žáků,“ vyčíslil krajský radní.

Podmínkou pro získání stipendia je mimo jiné to, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření, nemá v daném pololetí neomluvenou absenci, je hodnocen z chování známkou „velmi dobré“ a dosáhl celkového průměru známek na vysvědčení za sledované pololetí u oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou do 1,5.

„Jeho celkové hodnocení na vysvědčení musí být rovněž „prospěl s vyznamenáním“. Veškeré informace o krajských stipendiích pro středoškoláky, ale i pro vysokoškolské studenty, najdou zájemci na stránkách Školského portálu Karlovarského kraje,“ dodala Jana Pavlíková.

Zdroj: vz/kr-karlovarsky

 Nepřehlédněte