• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Středoškoláci jdou volit, začaly Studentské volby 2017

  3.10.2017

  Během dneška a zítřka se na přihlášených středních školách konají Studentské volby. Studenti vybírají ze stran, které letos kandidují do „velkých voleb“ do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tyto speciální volby již po sedmé organizuje společnost Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

   

  Podle organizátorů Studentských voleb je hlavním smyslem již tradičního projektu přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Studenti by prostřednictvím Studentských voleb měli získat první zkušenost s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. „Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány, ani přehlíženy,“ vysvětluje organizátor.

  Téměř tři stovky škol

  K letošním volbám se přihlásilo 294 středních škol z České republiky. Volit se bude na gymnáziích, středních odborných školách i učilištích. „Největší zájem o Studentské volby projevila, jako už tradičně, gymnázia, kterých se přihlásilo 167. Naopak nejmenší zájem je ze strany středních odborných učilišť, u kterých evidujeme 39 přihlášek,“ říká koordinátorka projektu Ester Pěkná.

  I volby v tomto měřítku jsou poměrně složité na organizaci. Školy proto s předstihem obdržely manuál, jak mají při realizaci voleb postupovat, a další didaktické materiály, jakožto i plakáty k propagaci voleb na škole a volební lístky. „Vyučující měli také možnost se svými studenty zhlédnout některý z tematických dokumentů, zpřístupněných prostřednictvím audiovizuálního výukového portálu JSNS.CZ,“ dodává organizátor.

  Studenstské volby 2017
  (www.youtube.com)

  Průběh a výsledky

  Volit mohou všichni studenti přihlášených škol, kterým již bylo v den konání voleb alespoň 15 let. Samotnou organizaci voleb v rámci jednotlivých škol zajišťují tříčlenné volební komise složené ze studentů pracujících pod dohledem pedagoga. Na volebních lístcích, které obdrží, je seznam politických stran, hnutí a koalic kandidujících do Parlamentu v řádných volbách, které proběhnou 20. a 21. října.

  Výsledky voleb budou zveřejněny zítra (4. října) ve večerních hodinách. Vyhodnocení výsledků bude mít na starosti výzkumná agentura Millward Brown. „Po skončení voleb vyplní garant projektu – dohlížející pedagog – jednoduchý elektronický formulář, který bude obsahovat seznam kandidujících stran; pro přístup k elektronickému formuláři obdrží unikátní přístupový kód. Výsledky zpracujeme a předáme společnosti Člověk v tísni k uveřejnění,“ popisuje postup analytik agentury Ondřej Vilikus.

  Studenti volí jinak

  Výsledky studentských voleb se obvykle velmi liší od konečných výsledků voleb celostátních. Přesto však o mnohém vypovídají. Naposledy měli studenti možnost s předstihem volit před rokem v krajských volbách. Nad pětiprocentní hranici se tehdy dostalo šest politických stran. Vítězem se před rokem stala TOP 09 (23,72 %) následována Piráty (21,44 %). Další čtyři strany už měly veliký odstup – ANO 2011 (8,03 %), NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI (6,4 %), ODS (5,9 %) a podobně laděný Úsvit s Blokem proti islamizaci (5,30 %).

  U studentů tedy před rokem zabodovaly i poněkud monotematické strany, které v celostátních volbách propadly a naopak vítěz krajských voleb z minulého roku (ANO 2011) se musel ve Studentských volbách spokojit jen se čtvrtým místem a jednociferným výsledkem. Podle ředitele a zakladatele vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni Karla Strachoty se zřejmě i letošní výsledky budou velmi lišit, přesto však mohou naznačit určité nové voličské trendy.  „Je pravděpodobné, že výsledky Studentských voleb se budou lišit od výsledků voleb řádných, které proběhnou za pár týdnů. Přesto lze očekávat, že naznačí určité trendy v preferencích voličů,“ potvrzuje Karel Strachota.

  Jasným vítězem Studentských voleb jsou Piráti

   

  Poznámka: Graf nezahrnuje 10 středních škol, které se do projektu zapojily až dodatečně.


  Nepřehlédněte