Stříž podal správní žalobu proti rozhodnutí o rozšíření skiareálu Klínovec

4.4.2022
Roman Kořinek

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu proti rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu v Jáchymově na Karlovarsku, úřad vydal kolaudační souhlas ke stavbě, která rozšířila skiareál na Klínovci. K takovému rozhodnutí podle nejvyššího státního zástupce úřad nebyl věcně příslušný. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) to dnes uvedlo na svém webu. O správní žalobě rozhodne Krajský soud v Plzni. Zákon opravňuje nejvyššího státního zástupce napadnout žalobou rozhodnutí správního orgánu, pokud k jejímu podání nejvyšší žalobce shledá závažný veřejný zájem. Město se k tomu konkrétně vyjádří, až bude znát přesný obsah žaloby.

Poznatek podání správní žaloby vzešel z trestního řízení vedeného Okresním státním zastupitelstvím v Karlových Varech. V tomto řízení čelí jedna právnická osoba a jedna fyzická osoba obžalobě pro přečin poškození a ohrožení životního prostředí v souvislosti s masivním vykácením lesního porostu u skiareálu v roce 2018. Šlo o rozlohu 3,6 hektaru.

Stavebník stavbu (lyžařskou sjezdovku) podle NSZ uskutečnil bez potřebných rozhodnutí nebo opatření v územním řízení a bez stavebního povolení. A teprve po dokončení stavby podle NSZ zažádal o vydání územního souhlasu k umístění stavby, kterou navíc označil jako lesní cestu.

„Stavební úřad místo toho, aby zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby, vydal k této stavbě v červenci 2020 kolaudační souhlas, přestože měl k dispozici informace, že masivní terénní a odlesňovací práce neodpovídají deklarovanému záměru zbudování pouhé lesní cesty a byly dokončeny bez předchozího rozhodnutí o povolení stavby,“ stojí na webu zastupitelství.

Starosta Jáchymova Bronislav Grulich (TOP 09) dnes řekl, že obsah žaloby nezná, takže se nemůže vyjadřovat konkrétně. Pravděpodobně může jít o trasu Rondo, která je v mapě skiareálu evidovaná jako sjezdovka a spojuje Klínovec se sousedním areálem Neklid. Úřad se teprve s konkrétním zněním žaloby musí seznámit.

Podle Stříže k napadenému rozhodnutí nebyl stavební odbor Městského úřadu v Jáchymově ani věcně příslušný. Rozhodovat měl podle nejvyššího státního zástupce speciální stavební úřad obce s rozšířenou působností, kterou je Ostrov. Podle Stříže tak napadené rozhodnutí trpí vadami, které způsobují jeho nezákonnost, respektive nicotnost, a správní žalobou se tak domáhá jeho zrušení v celém rozsahu.

Správní žaloba podaná nejvyšším státním zástupcem je v daném případě podle NSZ jediným zákonným prostředkem nápravy zjevně nezákonného stavu. Závažný veřejný zájem spatřuje nejvyšší státní zástupce především v nezákonnosti rozhodnutí, v ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečí veřejnosti.

Zdroj: čtkNepřehlédněte