Studenti středních škol ve Zlínském kraji se mohou seznámit se základy podnikání

6.10.2022
Doris Drienová

Studenti středních škol ve Zlínském kraji se mohou seznámit se základy podnikání. Technologické inovační centrum Zlín (TIC), které založila zlínská univerzita a Zlínský kraj, nabízí školám kurz Podnikatelské akademie. V letoším roce se týká osmi škol, sdělila zástupkyně TIC Lenka Kostelníková.

„Po kurzu, který již několik let zajišťujeme na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jsme toto téma začali rozšiřovat i na střední školy. Žáci si díky kurzu Podnikatelské akademie vyzkouší první kroky budování vlastního startupu. Od toho, kde vzít podnikatelský nápad, přes jeho rozpracování do podoby obchodního modelu včetně validace u zákazníků až po přípravu investorské prezentace,“ uvedl Petr Konečný z TIC. Kurz je postaven na spolupráci s externisty, kteří předávají studentům zkušenosti z praxe.

Kromě kurzu Podnikatelské akademie TIC nabízí i Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti. Cílem je podpořit studenty středních škol k dobrovolné a aktivní angažovanosti i rozvíjet jejich kompetence. „Jsme moc rádi, že máme možnost zapojit studenty našeho gymnázia do vzdělávacího kurzu, který realizuje Technologické inovační centrum Zlín. Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti je výborným nástrojem, jak vzbudit u žáků zájem o své okolí a je užitečnou průpravou nejen pro budoucí podnikatele,“ uvedla ředitelka Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Libuše Pavelková.

Do kurzů je zapojena i zlínská mateřská, základní a střední škola Orbis. „Poznat svůj talent, rozdělit si týmové role, být schopen formulovat a obhájit svůj projekt, to jsou vše schopnosti, které se snažíme u našich žáků aktivně rozvíjet. Od spolupráce s Technologickým inovačním centrem Zlín očekáváme, že se tyto aktivity více propojí s tématem kvality života a věříme, že se naši žáci ještě více zapojí do rozvoje nejen školy, ale i celého regionu,“ uvedl ředitel Roman Cibulka.

TIC je také pořadatelem projektu na podporu podnikatelských záměrů Můj první milion.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte