Sucho v republice. Jak ho zvládají nejen na Příbramsku?

12.5.2020
Andrea Cerqueirová

Podle slov ministra Richarda Brabce, která pronesl na tiskové konferenci, se sucho v České republice prohlubuje, nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích a po další mírné zimě je situace již téměř kritická. Podporou jsou podle něj projekty řešící návrat vody do krajiny i výstavba vodovodů a nových zdrojů vody v obcích a městech. Připomněl, že ministerstvo životního prostředí v loňském roce podpořilo přes 4600 projektů řešících problémy se suchem za více než 2 miliardy korun. Letos už má otevřené výzvy pro další projekty za 2,5 miliardy korun a o dalších až tři a půl miliardách korun jedná – přidat chce třeba na Dešťovku v domácnostech, výsadbu stromů nebo zajištění zdrojů pitné vody v obcích.

Zemědělce na Litoměřicku trápí sucho, pole zavlažují

„Aktuálně i do budoucna bude rozhodující adaptace na sucho. Vodu nesmíme nechat rychle odtéct pryč z republiky, ale všechno co naprší, musíme zachytit, a to za každou cenu. Každé město, obec, zemědělec, podnikatel i občan by měl v rámci svých možností zachytávat srážkovou vodu, se kterou pak bude moci hospodařit, popřípadě ji zasakovat do podzemí. Nabídka našich dotačních programů je nesmírně široká a pokrývá celou problematiku, od technických řešení po přirozené zadržování vody v krajině,“ uvedl mimo jiné.

V Příbrami jsou připraveni pružně reagovat

A jak jsou na tom města na Příbramsku? „Prozatím jsme neobdrželi žádnou informaci, že by kapacita vodních zdrojů pro město byla omezena. V současné době tedy žádná opatření nevydáváme. Nicméně postup neustále ladíme s dodavatelem vody a v případě potřeby jsem připraveni pružně reagovat,“ uvedla pro náš portál tisková mluvčí města Příbram Eva Švehlová.

Příbramským se navíc, podle informace uvedené na webu města, snižuje cena vodného a stočného. V návaznosti na potřebu obnovy vodohospodářského majetku tam totiž od ledna byla cena vodného a stočného navýšena. Od ledna letošního roku platí občané města za vodné a stočné celkově 91,69 Kč za m3. „Jak jsme již při potřebném zdražení avizovali, dochází nyní k drobné úpravě ceny vodného a stočného. Díky snížení DPH bude od května celková cena vodného a stočného na 87,71 Kč za m3. Změnu ceny odběratelé zaznamenají až v ročním vyúčtování,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

I ateisté se modlí za déšť

Krásná Hora nad Vltavou se podle slov pracovnice úřadu Jitky Balounové se suchem vyrovnává jako většina obcí. „Snažíme se o zajištění nového vrtu pro posílení městského vodovodu. Prozatím v ostatních obcích bez vodovodu, voda nedošla. Pokud by nastala taková situace, budeme se s tím muset vypořádat. Prozatím jsme vydali zákazy napouštění bazénu, zalévání, mytí automobilů a podobně z městského vodovodního řadu a prosíme občany, aby opravdu šetřili vodou,“ dodala.

Studentské stávky, energetika, sucho či kotlíkové dotace. Politici řešili životní prostředí

„Vybavili jsme se potřebnou technikou a jeden pracovník technických služeb permanentně zalévá městskou zeleň vodou z rybničních zdrojů. Nemáme čím „krmit“ kompostárnu (dřevitá, nadrcená biomasa se musí míchat s trávou, která moc neroste). Už i ateisté se modlí, aby zapršelo. Pitné vody pro obyvatele máme z vlastních zdrojů prozatím dostatek,“ uvedl starosta Rožmitálu pod Třemšínem Josef Vondrášek.

V Jesenici více a dříve zalévají

Na situaci myslí i v jiných částech středních Čech. „Podle územní studie zpracované obcí s rozšířenou působností Černošice patří Jesenice k oblastem do budoucna suchem nejhůře postiženým. Málo tu prší a pociťujeme dopad tepelného ostrova blízkého Jižního Města. Letos se začalo více a dříve zalévat. Nově vysazené stromy 1x týdně a starší 2x měsíčně. V listopadu jsme vysadili 30 nových stromů, letos na jaře přibude dalších 35 a 200 keřů. S vodou se snažíme šetřit, zalévá se přímo ke kmeni. Díky této péči nám veřejná zeleň prosperuje. Provedli jsme revitalizaci parku u rybníku Pančák, kde se vyčištěním potoka podařilo vytvořit tůňku. Plánujeme ještě vytvořit přírodní koupací rybník, nechat meandrovat potok propojující části Jesenice s cílem udržet co nejvíce vody v krajině. Projekt nese název Zelená páteř,“ uvedla pro Náš REGION radní Jesenice Jana Vidímová.

„S problémy zapříčiněnými suchem se potýkáme skoro pořád, v současné době řešíme šest uschlých vzrostlých bříz. Usychají i například borovice, které patří k dřevinám s větší odolností na nedostatek vláhy. V Horních Jirčanech v současné době probíhá v lese velkoplošné kácení z důvodu kůrovcové kalamity. Stromy z důvodu sucha nemají dostatek vláhy pro tvoření potřebného množství mízy a tedy přirozené obranyschopnosti proti napadení právě kůrovcem. Dále evidujeme značné množství žádostí souvisejících s budováním studní. Lidé jsou nuceni zavlažovat svoje zahrady větším množstvím vody, a tak je pro ně výhodné zřídit studnu,“ dodal Martin Kolín z odboru životního prostředí jesenického městského úřadu.

Šetřit je možné i doma

Problém sucha a klimatických změn trápí i občany České republiky. Podle výsledků aktuálního průzkumu, který pro Český rozhlas uspořádala a zpracovala agentura Median, se o stav planety obává 85 % respondentek a respondentů. Pro srovnání – 83 % oslovených má strach z ekonomické recese a 77 % z šíření koronavirové infekce, tedy nákazy covid-19. Experti z iniciativy InterSucho upozorňují, že v současné době jsou suchem zasaženy celé tři čtvrtiny území České republiky.

Šetřit vodou mohou i lidé v domácnostech. Radomír Božek, který za patentovaný šetřič vody získal řadu prestižních ocenění a za ČR jej prezentoval i na světové výstavě EXPO v Itálii, pro náš portál uvedl, že má k dispozici studii, podle které by instalace šetřičů na všechny kohoutky, WC a sprchy v Česku „ročně ušetřila zhruba nádrž Želivky a jeden blok jaderné elektrárny“.

V lese se nesmí kouřit, nedopalek má i tisíc stupňů. Jak se nechovat když je sucho

Na webu vodavdome.cz, který je projektem společnosti poskytující řešení a odborné poradenství v oblasti vodního hospodářství, jsou uvedeny rady, jak vodou doma šetřit – zkraťte svoji sprchu o minutu až dvě, pravidelně kontrolujte, že neprotéká toaleta, jestliže se sprchujete ve vaně, nenechte vodu jen tak odtéci do odpadu (alespoň část vody lze využít například na spláchnutí toalety), vypněte vodu při čištění zubů či mytí vlasů a tak dále.

Pomáhají obnovitelné zdroje energie

Proti suchu mohou pomoci i obnovitelné zdroje energie. „Vodní elektrárny pomáhají regulovat zvyšující se nepravidelnost a nárazovost vody v krajině, dokáží ji zadržet a regulovat její odtok z krajiny. V zemědělství se suchem výborně pomáhají i bioplynky: zemědělci na svá pole aplikují digestát z bioplynových stanic. Ten vrací do půdy organickou složku, humus, který má přímý vliv na zemědělskou produkci, na koloběh živin a vody v půdě, stabilitu půdy a její struktury. Zlepšuje zadržování a vsakování vody a odolnost vůči větrné i vodní erozi,“ řekl pro Náš REGION předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Komora také upozornila, že vláda nedávno schválila návrh zásadní novely zákona o podporovaných zdrojích energie, přičemž zástupci komory vítají nová rámcová pravidla, která přinesou rozvoj čisté energetiky konečně i v Česku, obávají se ale dopadu nerovného přístupu k současným provozovatelům, který podkopává důvěru zájemců o budoucí projekty v čisté energetice. Stát by podle jejich slov měl mít rovný přístup ke všem druhům obnovitelných zdrojů energie.

Udržitelná ekonomika

Na problém sucha upozorňuje i Klimatická koalice, která je složena ze zástupců různých organizací. „Nastupující rekordní sucho nám ukazuje, že východiskem z koronavirové pandemie není návrat k „normálu“, který by byl dalším pokračováním destrukce životního prostředí a prohlubování klimatické krize,“ uvádí ve svém prohlášení. Připomíná, že na nedávné schůzce států G20 apeloval šéf OSN António Guterres: „Obnova po této krizi nás musí dovést k nové, udržitelné ekonomice. Rizika spojená s měnícím se klimatem nezmizí a současná krize může být poučením pro krize budoucí, včetně té klimatické nebo té spojené s úbytkem biodiverzity.“Nepřehlédněte