14.6.2021
Zajímavosti

Z naší historie: Blíží se výročí bitvy u Kuřívod

Zanedlouho si připomeneme výročí válečného konfliktu, který se odehrál v roce 1866, kdy Prusko usilující o sjednocení Německa zahájilo válku proti Rakousku. Rakousko se tehdy ocitlo v izolaci díky pruskému ministerskému předsedovi Otto von Bismarckovi. Jedinými rakouskými spojenci zůstaly některé německé státy jako Hesensko, Hannoversko, Sasko a další.