Z naší historie: Blíží se výročí bitvy u Kuřívod

14.6.2021
Petr Matura

V naší zemi je asi nejznámějším konfliktem této doby bitva u Hradce Králové, kterou si připomeneme 3. července. Této bitvy se účastnilo 435 tisíc vojáků a počtem nasazených vojáků je toto střetnutí největší bitvou svedenou na území dnešního Česka.

Na bojovém poli. Hradec Králové si znovu připomněl krvavou bitvu z roku 1866

Již 26. června 1866 se v dopoledních hodinách strhla jedna z prvních bitev v této prusko-rakouské válce. Došlo k ní u Kuřívod v dnešní části města Ralsko. V Kuřívodech na sebe narazilo 5 praporů, 5 eskadron, 2 děla předvoje od Mimoně postupující Labské armády Prusů pod velením generála Herwartha z Bittenfgeldu proti dvěma rotám 38. pěšího pluku Haugwitze a polovině eskadry Mikulášových husarů. Bitva se navečer rozpoutala o obsazení lesa směrem k Mnichovu Hradišti, čemuž předcházelo dobytí Kuřívod.

Tip na výlet: Navštivte muzeum pyrotechniky v Kuřivodech či stejnojmennou tvrz

Další půlhodinový boj nastal mezi přesouvanými Prusy a rakouským 32. praporem myslivců, které vystřídal Haugwitzovu pěchotu. Tento jediný den střetu stál Rakušany životy třinácti důstojníků a navíc zemřelo 264 mužů. Prusko přišlo o 4 důstojníky a 56 mužů.

Všichni padlí jsou pohřbeni na vojenském hřbitově v Kuřívodech a v hrobech, které můžeme vidět podél silnice – a rovněž v lese směrem k Mnichovu Hradišti. Na paměť této bitvy byl v roce 1868 odhalen pomník s německým textem: „26. června 1866 zde padlým rakouským bojovníkům“. Po roce 1945 byl nápis nahrazen novou deskou s chybným českým textem: „V cizích službách. Památce padlých českých vojáků v bitvě 12. června 1866″. V roce 2003 se na památník vrátil původní nápis a celková rekonstrukce památníku proběhla v roce 2007.

U zrodu sociálního pojištění nestála žádná ikona proletariátu, ale Železný kancléř, Otto von Bismarck

Kdysi zde byly na památku této bitvy zazděny 3 dělové koule ve zdi budovy ,,U bílého jelena“. Bohužel dnes je již nenajdeme, a tak na padlé muže, kteří položili své životy na tomto místě, můžeme zavzpomínat kupříkladu procházkou po naučné trase, která začíná v Mimoni a přes Kuřívody, přes obec Klášter Hradiště nad Jizerou a Mnichovo Hradiště míří do Bosně. Její součástí je i odbočka k Osečné. Návštěvníka tak provází hned po třech bojištích – po místě srážky u Kuřivod 26. června 1866, po bitvě u Mnichova Hradiště 28. června 1866 a srážce u Českého Dubu 26. června 1866. Na historii by se nemělo zapomínat, avšak zejména bychom se z ní měli poučit, neboť má tendenci se opakovat…

Zdroj: Informační středisko RalskoNepřehlédněte