14.6.2021
Zajímavosti

Z naší historie: Blíží se výročí bitvy u Kuřívod

Zanedlouho si připomeneme výročí válečného konfliktu, který se odehrál v roce 1866, kdy Prusko usilující o sjednocení Německa zahájilo válku proti Rakousku. Rakousko se tehdy ocitlo v izolaci díky pruskému ministerskému předsedovi Otto von Bismarckovi. Jedinými rakouskými spojenci zůstaly některé německé státy jako Hesensko, Hannoversko, Sasko a další.

26.5.2021
Zajímavosti

Tip na výlet: Navštivte muzeum pyrotechniky v Kuřivodech či stejnojmennou tvrz

Známý prostor Ralsko, který je nechvalně proslulý pobytem sovětských vojsk, působí dodnes poněkud opuštěně. Vojáci tento prostor doslova zamořili obrovským množstvím nebezpečné munice, o kterou se bylo potřeba postarat. Zásluhou téměř mravenčí práce pyrotechniků se podařilo prostor, alespoň částečně, vyčistit a udělat bezpečným. Hlavní nebezpečí spočívalo v tom, že se sovětská munice, která byla nezodpovědně ponechána sovětskými vojáky ladem, dostávala do rukou civilních občanů, kteří s ní jednak neodborně zacházeli, jednak s ní byla páchána trestná činnost. Pyrotechnická asanace Ralska a Milovic se považuje za jednu z největších na světě a trvala více než deset let.