31.8.2021
Praha

Na Bílé hoře znovu vzplane bitva! Jedna z největších akcí v Evropě

Letos si připomínáme výročí 401 let od dvouhodinové bitvy na Bílé hoře, která v roce 1620 znamenala začátek tragédie českých zemí, bitva, při níž se střetla vojska českých stavů na jedné straně a spojeného vojska Katolické ligy a císařské armády na straně druhé.

14.6.2021
Zajímavosti

Z naší historie: Blíží se výročí bitvy u Kuřívod

Zanedlouho si připomeneme výročí válečného konfliktu, který se odehrál v roce 1866, kdy Prusko usilující o sjednocení Německa zahájilo válku proti Rakousku. Rakousko se tehdy ocitlo v izolaci díky pruskému ministerskému předsedovi Otto von Bismarckovi. Jedinými rakouskými spojenci zůstaly některé německé státy jako Hesensko, Hannoversko, Sasko a další.

10.11.2020
Praha

Kříž smíření připomíná v Praze 6 bitvu na Bílé hoře

Kříž smíření byl odhalen v Aleji Českých exulantů, a to přesně na den 400 let od bělohorské bitvy. Vznikl z iniciativy církví a ve spolupráci s klášterem benediktinek z opatství Venio. Na zhotovení díla se finančně podílel Česko-německý fond budoucnosti.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Liebscher_-_%C4%8Cechov%C3%A9_na_Baltu.jpg
3.4.2020
Zajímavosti

Francouzská světice vyhrožuje husitům zničením. Jana z Arku a bitva, která nebyla

Bylo by to fajn, mít stroj času a pohrát si s historií. Tento nápad se už vylíhl v hlavě mnoha lidem. Je lákavý, ale velmi nebezpečný. Kauzalita je prevít a vy předem nevíte, jestli si totálně nepřekopete dobu, ve které právě žijete. No jen si to představte, dopravit na Žižkovu vozovou hradbu pár kulometů. Za deset minut by bylo po bitvě a z křižácké armády jenom hromada šrotu.

14.3.2020
Zajímavosti

Konec rodu Clam-Gallasů, jejich palác slouží veřejnosti

Jméno tohoto českého šlechtického rodu si spojujeme především právě s jejich palácem stojícím dodnes v centru Prahy. Původ této šlechty se odvozuje od rakouského šlechtického rodu Perger-Clamů z Korutan, kteří roku 1786 převzali jméno vymřelého italského rodu Gallasů. Ti do Čech přišli za třicetileté války spolu s Albrechtem z Valdštejna.