V Litvě českého krále zradilo počasí, potom papež

29.2.2020
Václav Pavlík
Další fotky

Po církevní stránce mělo proto nově získaná území spravovat olomoucké biskupství a Přemysl Otakar II. v této souvislosti žádal o jeho povýšení na arcibiskupství.

Křížová výprava Přemysla Otakara II. se vydala na pochod na podzim roku 1267, ale přes velkorysé plány svého cíle nedosáhla. Asi v polovině cesty, zřejmě kvůli silným mrazům a značným sněhovým srážkám, se Přemysl Otakar II. rozhodl obrátit zpět a během cesty místo velkolepých bitev došlo jen k několika drobným šarvátkám. Český král se do Čech vrátil 29. února 1268, ovšem další tažení v příznivějším ročním období, na jaře nebo v létě, nepřipadalo v úvahu pro značně bažinatý terén, v němž by hlavní vojenská síla křížové výpravy, rytíři, beznadějně uvízla.

U Grunwaldu neprohráli jen němečtí křižáci, ale křesťanství jako takové. Ujít tuhle řež si nenechal ani Žižka

Křížová výprava nepřinesla Přemyslu Otakaru II. a jeho spojencům kromě podpisu mírové smlouvy s pomořanským knížetem žádný zisk. Je však třeba vidět ještě jednu věc. Český král si mohl dovolit křížovou výpravu financovat z výnosů stříbrných dolů v okolí Jihlavy, které ročně činily až 100 000 hřiven stříbra, takže se tradovalo, že král během své vlády nikdy nespatřil dno své pokladnice – tedy nikdy ji zcela nevyprázdnil.

Jak křižáci prchli před husitským chorálem a kardinál ztratil svůj klobouk. Bitva u Domažlic, démant našich vojenských dějin

Zároveň však toto bohatství vedlo šlechtu z okolních států, a nakonec i samotného papeže, k obavám z rostoucí Přemyslovy moci. I to byl jeden z důvodů, proč papež Kliment IV. zamítl žádost Přemysla Otakara II. ohledně povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství, čímž by moc českého krále dále vzrostla. Přemysl Otakar II. tím ovšem ztratil zájem dobývat další území, která by potom nemusela být pod českou církevní správou.

FOTO: Přemysl Otakar II. v Litvě

Přemysl Otakar II. v Litvě - Pruské kmeny ve 13. století (Galindia je vyznačen český král, Litva, křížová výprava, bitvaPřemysl Otakar II. v Litvě - Socha Přemysla Otakara II. v Marcheggu (Ra český král, Litva, křížová výprava, bitvaPřemysl Otakar II. v Litvě - 182. papež Urban IV. (vláda 1261 až 1264) – wikipedie – kopie český král, Litva, křížová výprava, bitvaPřemysl Otakar II. v Litvě - 183. papež Klement IV. (vláda 1265 až 1268) – wikipedie – kopie český král, Litva, křížová výprava, bitvaPřemysl Otakar II. v Litvě - Západní Galindiané v kontextu ostatních baltských kmenů (kolem roku 1200) – wikipedie český král, Litva, křížová výprava, bitva
Další fotky
Přemysl Otakar II. v Litvě - Přemysl Otakar II. (Zbraslavská kronika) – wikipedie český král, Litva, křížová výprava, bitvaPřemysl Otakar II. v Litvě - Znakem Řádu německých rytířů je na stříbrném poli černý heroldský kříž, tvar štítu 13. století – wikipedie, český král, Litva, křížová výprava, bitvaPřemysl Otakar II. v Litvě - Znak Papeže Urbana IV. – wikipedie český král, Litva, křížová výprava, bitva

Galindiané, obyvatelé Galindie, území, které mělo v případě úspěchu připadnout Přemyslu Otakaru II., byli velmi bojovní a jejich bezprostřední sousedé, Poláci, proto přenechali jejich pokřesťanštění a tím i jejich území raději Řádu německých rytířů, nakonec k tomuto úkolu daleko povolanějšímu.

 Nepřehlédněte