16.3.2020
Zajímavosti

Tajemní kataři prý měli Svatý grál. Proto museli být vyvražděni

Je to jedno z největších mystérií křesťanů. Svatý grál, zázračný pohár, číše či kalich, do nějž byla zachycena krev ukřižovaného Krista. Tím získal svou nadpřirozenou moc uzdravovat nemocné, sytit hladové i napájet žíznivé a bůhví co ještě. Kdo by nechtěl získat něco takového?

29.2.2020
Zajímavosti

V Litvě českého krále zradilo počasí, potom papež

Přemysl Otakar II. se rozhodl vést novou křížovou výpravu na Litvu, vyhlášenou papežem Urbanem IV. Zároveň se dopředu se svým hlavním spojencem, Řádem německých rytířů, dohodl o rozdělení v budoucnu dobytých území. Sliboval si od toho další posílení své pozice v Evropě, jak osobní, tak z titulu českého krále.

27.2.2020
Zajímavosti

Český král v Prusku pokořil pohany, sám z toho ale moc neměl

V době, kdy velká část Evropy byla křesťanská, Prusové a národy u Baltského moře vyznávali ještě pohanské bohy. Velmistr Řádu německých rytířů vyzval Přemysla Otakara II. k účasti na křížové výpravě proti nim a ten tuto výzvu na podzim roku 1254 přijal. Začalo tak pro něj další velké válečné dobrodružství.

10.2.2020
Zajímavosti

Až milion mrtvých, tak krutě se Mongolové podepsali na Bagdádu

Bagdád byl po staletí hlavním městem tzv. Abbásovského kalifátu, islámského státu, který dostal své jméno po Mohamedově strýci, jehož potomci v něm vládli. Abbásovský kalifa se považoval za nejvyšší autoritu sunnitů na celém Předním východě. Proti Mongolům však neměl šanci obstát.

2.2.2020
Zajímavosti

Udělal z templářů to, čím měli být. Mírumilovné ochránce víry

V komplikovaných vojenských a politických poměrech Předního východu ve 12. století měl takovýto přístup tehdejšího, v pořadí šestého velmistra templářů, svoje výhody. Kromě toho dal templářům ale i jejich znak zobrazující dva jezdce na jednom koni.

4.8.2019
Zajímavosti

Husité u Tachova zmasakrovali 3. protihusitskou křížovou výpravu tak, že církevní hodnostáře donutili k jednání

Ne sice hned po bitvě, která se odehrála 3. a 4. srpna 1427, zato však zásadním způsobem. Byla to totiž právě tato porážka křižáků, která otevřela cestu k tomu, aby na koncilu v Basileji v červenci roku 1436 byla potvrzena tzv. kompaktáta povolující přijímání podobojí pro všechny příslušníky utrakvistických frakcí církve.

15.7.2019
Zajímavosti

U Grunwaldu neprohráli jen němečtí křižáci, ale křesťanství jako takové. Ujít tuhle řež si nenechal ani Žižka

Alespoň tak se to traduje v učebnicích dějepisu. Podle nich samozřejmě Žižka bojoval proti křižákům a podílel se tak i na jejich porážce. Jenže to je spíše jen zbožné přání našich prohusitsky orientovaných dějepravců. Je také možné, že se Žižka bitvy vůbec nezúčastnil anebo že dokonce bojoval na straně křižáků.