aktivity

5.3.2019
Sociální start-up Návštěvy POTMĚ reaguje na znevýhodnění nevidomých na trhu práce a problematiku stárnoucí populace....
7.5.2018
Město získalo v letošním roce v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR pět dotačních...
Reklama