15.1.2021
Podbrdské noviny

Beroun je i přes pandemii finančně zdravý. Šetří miliony korun ročně

Hospodaření měst a obcí komplikovala v loňském roce nejen mimořádná opatření proti šíření koronaviru, ale v závěru roku i přijetí nových daňových zákonů, které se negativně promítly do tvorby obecních rozpočtů na rok 2021. Přesto všechno si Beroun zachoval své „finanční zdraví“ a účetní rok zakončil k 31. prosinci zůstatkem na účtu ve výši 114 milionů korun.