Beroun je i přes pandemii finančně zdravý. Šetří miliony korun ročně

15.1.2021
Redakce

Byť toto číslo svou výší přímo vybízí k veřejné pochvale, jde o pouhý účetní údaj, který o reálném stavu městských financí nic nevypovídá, neboť zahrnuje i cenu již hotových a k 31. prosinci neuhrazených investic. „Vypovídající hodnotu má pouze to, kolik z těchto peněz jsme schopni zapojit do rozpočtu na rok 2021. V našem případě se jedná o částku přesahující 43 milionů korun, která nám umožní pokračovat v plánovaných investicích do rozvoje městské infrastruktury,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.

Jak dále dodala, k tomuto výsledku hospodaření napomohla rovněž spolupráce s renomovanými odborníky. „Díky ní se nám podařilo velmi přesně odhadnout důsledky opatření, která nastala v souvislosti s pandemií koronaviru,“ připomněla.

Podle ekonoma Luďka Tesaře, který se téměř pětadvacet let specializuje na rozbor hospodaření měst a obcí a je spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní, je skvělý stav berounských financí založen na dosud výborné finanční likviditě a poměrně nízké zadluženosti.

Jedinečná nabídka pro Beroun. Přijmou zastupitelé pozemky v lokalitě Na Ptáku jako dar?

Úvěrový rámec, který město využívá pro své investice, šetří miliony korun ročně i tím, jak roste cena např. stavebních prací. Díky úvěrovému rámci jsme schopni provést investici velmi rychle. Zároveň umožňuje městu využívat dotační tituly, kde je nezbytnou podmínkou předfinancování projektů a finanční spoluúčast města.

V posledních čtyřech letech Beroun zlepšil své provozní saldo, vývoj běžných příjmů je lepší než vývoj běžných výdajů a již deset let vykazuje souhrnně přebytek rozpočtu. „Celkově lze vývoj financí označit za excelentní práci vedení města i ekonomického managementu. Svůj podíl na tom má i mimořádně vysoká výše investic do majetku města,“ hodnotí ekonomické počiny Berouna Luděk Tesař.

Kapitálové výdaje města na investiční projekty v roce 2020 přesáhly 271 milionů korun, což je 13 800 korun na jednoho obyvatele.

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu. Už tři pražské aleje zabojují o titul Alej roku 2020

I přes dobré hospodaření ekonomové Berounu doporučují, aby uvážlivě využíval dotace, investoval zejména do technologií a majetku vytvářejících podmínky pro podnikání a bydlení a zaváděl nové technologie snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb.

Dluh města je v současné době 103 milionů korun, které je schopno bez problémů splácet. Strop bezpečné zadluženosti byl přitom odborníky stanoven až na 500 milionů korun.

Jitka SoukupováNepřehlédněte