• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Beroun je i přes pandemii finančně zdravý. Šetří miliony korun ročně

  15.1.2021
  Redakce

  Hospodaření měst a obcí komplikovala v loňském roce nejen mimořádná opatření proti šíření koronaviru, ale v závěru roku i přijetí nových daňových zákonů, které se negativně promítly do tvorby obecních rozpočtů na rok 2021. Přesto všechno si Beroun zachoval své „finanční zdraví“ a účetní rok zakončil k 31. prosinci zůstatkem na účtu ve výši 114 milionů korun.

  Byť toto číslo svou výší přímo vybízí k veřejné pochvale, jde o pouhý účetní údaj, který o reálném stavu městských financí nic nevypovídá, neboť zahrnuje i cenu již hotových a k 31. prosinci neuhrazených investic. „Vypovídající hodnotu má pouze to, kolik z těchto peněz jsme schopni zapojit do rozpočtu na rok 2021. V našem případě se jedná o částku přesahující 43 milionů korun, která nám umožní pokračovat v plánovaných investicích do rozvoje městské infrastruktury,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.

  Jak dále dodala, k tomuto výsledku hospodaření napomohla rovněž spolupráce s renomovanými odborníky. „Díky ní se nám podařilo velmi přesně odhadnout důsledky opatření, která nastala v souvislosti s pandemií koronaviru,“ připomněla.

  Podle ekonoma Luďka Tesaře, který se téměř pětadvacet let specializuje na rozbor hospodaření měst a obcí a je spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní, je skvělý stav berounských financí založen na dosud výborné finanční likviditě a poměrně nízké zadluženosti.

  Jedinečná nabídka pro Beroun. Přijmou zastupitelé pozemky v lokalitě Na Ptáku jako dar?

  Úvěrový rámec, který město využívá pro své investice, šetří miliony korun ročně i tím, jak roste cena např. stavebních prací. Díky úvěrovému rámci jsme schopni provést investici velmi rychle. Zároveň umožňuje městu využívat dotační tituly, kde je nezbytnou podmínkou předfinancování projektů a finanční spoluúčast města.

  V posledních čtyřech letech Beroun zlepšil své provozní saldo, vývoj běžných příjmů je lepší než vývoj běžných výdajů a již deset let vykazuje souhrnně přebytek rozpočtu. „Celkově lze vývoj financí označit za excelentní práci vedení města i ekonomického managementu. Svůj podíl na tom má i mimořádně vysoká výše investic do majetku města,“ hodnotí ekonomické počiny Berouna Luděk Tesař.

  Kapitálové výdaje města na investiční projekty v roce 2020 přesáhly 271 milionů korun, což je 13 800 korun na jednoho obyvatele.

  Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu. Už tři pražské aleje zabojují o titul Alej roku 2020

  I přes dobré hospodaření ekonomové Berounu doporučují, aby uvážlivě využíval dotace, investoval zejména do technologií a majetku vytvářejících podmínky pro podnikání a bydlení a zaváděl nové technologie snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb.

  Dluh města je v současné době 103 milionů korun, které je schopno bez problémů splácet. Strop bezpečné zadluženosti byl přitom odborníky stanoven až na 500 milionů korun.

  Jitka Soukupová  Nepřehlédněte