24.5.2021
Mělnicko

Soud: Výstavba nových bytů je oprávněným zájmem města Kralupy nad Vltavou

Městský soud v Praze podpořil město Kralupy nad Vltavou ve sporu o změnu znění platného územního plánu obce. Zamítl tak návrh Okrašlovacího spolku Minice, který namítal neodůvodněné narušení do územního plánu včleněných pravidel etapizace, spočívajících ve výstavbě silničních přivaděčů před další realizací bytové zástavby. Soud tak svým rozsudkem otevřel cestu k rozšíření bytových kapacit města, což bylo i klíčovým záměrem napadené změny územního plánu. Ten již od svého schválení počítal s tím, že dotčené pozemky budou sloužit právě k tomuto účelu.