27.9.2019
Jih

Říčany rozšiřují čistírnu odpadních vod za 100 milionů

Začaly stavební práce na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Říčanech. Investici za 104,5 milionu korun podpořily evropské fondy. Její kapacita bude schopna pojmout splašky od dalších 4400 takzvaných ekvivalentních obyvatel.

18.4.2019
Jih

Malí rybáři mají utrum, rodinný dům proměnil rybníky ve stoku

Děti z rybářského kroužku ve Zdiměřicích a Jesenici se teď budou chytání ryb učit z knížek. Místní rybníky se totiž proměnily ve stoku. Za vším stojí jeden z rodinných domků, který svod odpadní vody připojil místo do kanalizace na svod dešťové vody, a liknavý přístup úřadů.

11.2.2019
Jih

Jesenice v rozpočtu počítá s investicí do školy a sportovišť

Zastupitelstvo Jesenice schválilo rozpočet města na rok 2019. Hospodařit bude s příjmy 263,9 milionu korun, na výdaje počítá s 394,9 milionu korun. Plánovaný schodek 136 milionů korun bude podle vyjádření radnice vyrovnán zůstatky na bankovních účtech města z roku 2018 a úvěrem. Město bude investovat do školy, sportovišť a čističky odpadních vod. Zachována bude i služba Senior taxi.

9.4.2018
Zprávy

Středočeský kraj přispěje malým obcím na vodohospodářské sítě

Až 26 milionů korun chtějí radní Středočeského kraje rozdělit menším obcím a jimi vlastněným vodohospodářským společnostem. Program 2018 pro poskytování dotací ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství  je zaměřený na výstavbu, rozšíření nebo rekonstrukci čističek odpadních vod (ČOV), kanalizačních sítí, vodovodních sítí a vodárenských objektů.