Říčany rozšiřují čistírnu odpadních vod za 100 milionů

27.9.2019
Jan Štoll

„Operační program Životní prostředí poskytne částku zhruba 76 milionů korun. Dodavatel má na výstavbu 20 měsíců od předání staveniště. Současná kapacita říčanské ČOV by měla být navýšena zhruba o 4440 ekvivalentních obyvatel,“ uvedla mluvčí Říčan Kateřina Lauerová. Podle ní na rozšíření kapacity čističky odpadních vod čekají majitelé dosud nenapojených nemovitostí, ale i stavebníci.

„Začíná stavební část projektu, na kterém se pracuje od roku 2016. Vytvořit projektovou dokumentaci, získat veškerá povolení a zajistit financování na akci přesahující 100 milionů korun, to se nedá udělat mávnutím kouzelného proutku,“ vysvětluje složitost přípravy starosta Vladimír Kořen, „i samotná stavba potrvá rok a půl. Staví se v území složitých geologických podmínek s vysokou hladinou podzemní vody a za plného provozu. Rozsah stavby dokládá i finanční náročnost.“

V loňském roce získala říčanská radnice příslib na spolufinancování rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Říčanech z Operačního programu Životní prostředí. V březnu 2019 pak vyhlásilo město podlimitní veřejnou zakázku formou otevřeného řízení na kompletní realizaci stavby nazvanou „Intenzifikace ČOV Říčany“. Čistička bude postavená díky finanční podpoře z fondů EU ve výši 85 procent z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektu.

„Tady musím poděkovat OPŽP a jeho lidem za příkladný přístup. Evropské peníze rozdělují rychle, efektivně a přitom spravedlivě, s potřebnou přísností,“ říká Kořen.

Základním cílem projektu je dostavba biologického stupně a dalších potřebných objektů tak, aby se mohla navýšit kapacita ČOV Říčany ze stávajících 16 157 na kapacitu 20 600 ekvivalentních obyvatel. Tato kapacita by měla být dostatečná pro připojení všech dosud nenapojených nemovitostí ve stávající zástavbě města.

„Musíme ale zabezpečit, aby se neopakovala situace z roku 2005. Tehdy se také rozšířila kapacita, ale vyčerpaly ji ve velmi krátké době velké stavební projekty na úkor majitelů či stavebníků rodinných domů. Nějaké cesty už hledáme,“ uvedl Kořen. Současná kapacita říčanské ČOV je již několik let na hraně své kapacity a její provozovatel společnost 1. SčV zájemce o kanalizaci nepřipojuje.Nepřehlédněte