• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Říčanské muzeum zve do unikátního Tvořiště, klasickou expozici nečekejte

  2.3.2023
  Jan Štoll

  V Muzeu Říčany se návštěvníkům otevřel nový kreativní prostor, který má s klasickou muzejní expozicí jen pramálo společného. Dětský, ale i dospělý návštěvník si tu může hrát, objevovat, tvořit a při tom se nechat inspirovat tradicemi, přírodou, rozličnými materiály, nástroji i vlastní fantazií.

  Prostor stylizovaný jako starý dům s dílnou a badatelnou nabízí návštěvníkům možnost, aby se vrátili ke kořenům a tradicím, tvořili rukama a uvažovali o rozvoji města. Inspiraci muzeum hledá například v přírodě, koloběhu živin, podobně jako vědci a inženýři. Chce tak hravou formou nadchnout pro aktuální společenská témata jako klimatická změna, udržitelnost, zodpovědná společnost, participativní jednání nebo inovace. V dílně najdou návštěvníci nepřeberné množství přírodních materiálů, nástrojů a inspirace pro vlastní tvoření. „Součástí dílny je i ponk určený pro práci se dřevem a k dispozici je množství opravdických nástrojů, s nimiž mohou tvořit i ti nejmenší. Možná si říkáte, zda i malým dětem patří do ruky ostrá pilka nebo vrtačka. Určitě ano. V duchu našeho autorského konceptu Tvořivé hry dbáme na bezpečnost stanovením jasných pravidel a budováním správných návyků při práci s nástroji,“ říká jedna z kurátorek Carolina Sidon.

  Děti tak mohou experimentovat a rozvíjet svou zručnost, samostatnost a zvídavost. Výrobky si návštěvníci mohou odnést domů, anebo ponechat na místě pro inspiraci ostatním. Badatelna pak nabízí množství různorodých aktivit, ve kterých propojuje tvořivost s bádáním a objevováním.

  A možnosti jsou nepřeberné – prohlédnout si úchvatné přírodní struktury pod mikroskopem, pozorovat dalekohledem ptáky na krmítku, poskládat si vlastního tvora z přírodnin nebo navrhnout a postavit model města budoucnosti. „Vizualizace jedné z říčanských ulic nás přenese do budoucnosti a ukáže, jak lze změnit podobu měst díky stromům a květinám v ulicích, ozelenění fasád i střech a promyšlenému využití dešťové vody. Dozvíme se i o příkladech skutečně realizovaných inovací, které hledají inspiraci v přírodě,“ dodávají kurátoři.

  Tvořiště se bude pravidelně obměňovat. Každé dva měsíce budou v duchu inspirace přírodou věnovány jednomu ze živlů, ať už v rámci samotného kreativního prostoru nebo jednorázových akcí pro veřejnost. Prvním živlem je oheň, který symbolizuje energii, světlo a teplo. Otevřeno bude do konce letošního října vždy v úterý, středu, čtvrtek, sobotu a neděli od 14 do 18 hodin. Dopoledne se v prostorách budou konat výukové programy pro školy.

  Zdroj: Muzeum Říčany, Jan Štoll  Nepřehlédněte