Zabetonování keltského hradiště Závist se odkládá

28.11.2022
Redakce

Kontroverzní projekt zabetonování keltského hradiště Závist mezi Zbraslaví a Dolními Břežany nahradí jiný. Má být z kamene a dřeva, představí jej architekt Josef Pleskot. Jeho původní návrh pestrobarevných betonových desek odmítli odborníci i veřejnost.

Pleskotův původní návrh pobouřil veřejnost i oborníky. Petici proti němu podepsalo na deset tisíc lidí. Proti byla i odborná veřejnost. K zastavení projektu vyzval Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ČNK ICOMOS). Za problematickou označil také rozhlednu, kterou obec na Závisti staví a která je podle něj zbytečně vysoká a rozložitá. Projekt počítal s pokrytím prostoru vrstvou štěrku, mlatu a barevných železobetonových desek, které mají tvarově připomínat půdorysy archeologických objektů skrytých pod zásypem. Prezident českého komitétu ICOMOS Václav Girsa uvedl, že Závist je jedním z mála nezastavěných archeologických nalezišť v ČR a projekt by podle něj ohrozil hodnotu této národní kulturní památky. Odpůrcům vadí hlavně použití betonu na místě keltského hradiště, což nepatří do současných metod světové památkové péče. „Projekt prostřednictvím betonových sarkofágů jakoby přiřazuje metodu konzervace černobylského jaderného reaktoru k nástrojům české památkové péče. Nikde ve světě se na srovnatelných lokalitách nesetkáme s podobnou formou,“ uvedl člen mezinárodních vědeckých výborů ICOMOS Martin Horáček z Katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle katalogu Národního památkového ústavu se jedná dokonce o jednu z nejdůležitějších lokalit pro poznání doby laténské v Čechách i ve střední Evropě. A důležitou roli však hrálo hradiště i v dalších historických obdobích.

Novou verzi hradiště představí tým architekta Josefa Pleskota v prostorách centra laserového výzkumu ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Už v červnu představil možnou změnu projektu, která by betonové barevné desky nad archeologickými objekty nahradila přitesanými, na sucho kladenými kameny. Tuto variantu začátkem projednal už dříve užší tým, v němž byli kromě archeologů i odborníci z Národního památkového ústavu. „Upravená varianta, tedy štípaný kámen jako základ nadzemních konstrukcí a úprava ostatních povrchů umožňující nekontrastní přechod z okolního porostu do prostoru dotčeného projektem ‚zpřítomnění‘ daleko lépe respektuje prostředí památky a její krajinný kontext,“ uvedl Martin Tomášek z Národního památkového ústavu.

Hradiště a keltské oppidum Závist je národní kulturní památkou. Jde o lokalitu, kterou dnes pokrývá hlavně les. Archeologické výzkumy, soustředěné zejména na takzvané akropoli, odhalily půdorysy několika různých objektů označovaných jako svatyně, jejichž analogie jsou hledány v etruském nebo řeckém prostředí. Podle odborníků jde o jednu z nejdůležitějších lokalit doby laténské v Čechách i ve střední Evropě. Sondy po archeologických výzkumech však nebyly hned po ukončení výzkumů zasypány. Bezprostřednímu zániku odhalených konstrukcí odborníci zabránili tím, že celý prostor v roce 2004 zavezli drtí.

Bro/ČTKNepřehlédněte