• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Překvapte Říčany. Už 7. ročník participativního rozpočtování zahájen

  13.4.2023
  Táňa Pikartová

  Participativní rozpočet je i letos velká příležitost pro všechny aktivní občany města, kteří mají námět, který by mohl být prospěšný pro město a jeho obyvatele.

  Právě nápadům, zda a kde je třeba něco vybudovat, zasadit nebo opravit, je otevřen další ročník participativního rozpočtování. Jedinečnou šanci mají i navrhovatelé ve věkové kategorii od 15 do 25 let, pokud si počkají do podzimu. Pro ně je totiž připravený projekt Překvapte Říčany Junior s dotací milion korun.

  Radnice má pro letošní ročník v rozpočtu pět milionů korun a předpokládá, že na velké investiční projekty přidělí celkem čtyři miliony a na malé milion. Realizovány budou vždy první dva záměry z obou kategorií, přičemž podmínkou je, aby byl projekt realizovatelný v místech a objektech města.

  Do rozpočtu projektu bylo třeba vedle samotné realizace zahrnout také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu, a to až po dobu pěti let. Každý návrh musel obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace, tedy adresu a GPS souřadnice, zvláštní pozornost musel navrhovatel věnovat odůvodnění návrhu, tomu jaký bude mít přínos pro město, kolika občanů se bude týkat, čím bude pro ně výhodný. Dále bylo třeba návrh detailně popsat a dodat všechny podklady pro technickou analýzu, například fotodokumentaci stávajícího stavu a vizualizace.

  Každý navrhovatel mohl až do 2. dubna podat maximálně tři návrhy. Pozitivem pro neúspěšné navrhovatele z loňských ročníků byl fakt, že mohli svoje neúspěšné projekty znovu přihlásit.

  Až do května budou mít návrhy projektů v rukou k technické analýze příslušné odbory říčanské radnice v pořadí tak, jak do rozpočtu přicházely. Odborníci zhodnotí vše podstatné, co se týče realizovatelnosti projektů, ale také důležité majetkoprávní vztahy a skutečné očekávané náklady.

  Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, bude radnice o důvodech svého rozhodnutí informovat. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci radnice či koordinátorka participativního rozpočtu a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

  Poslední fází rozhodování, které z projektů participativního rozpočtu se skutečně budou realizovat, bude hlasování veřejnosti. Ještě předtím však bude radnice každý návrh prezentovat k posouzení na jednom ze čtyř veřejných setkání, která se uskuteční 15., 17., 22. a 24. května. Pak už by měla být u většiny projektů posouzená skutečná realizovatelnost.

  Hlasování o jednotlivých projektech proběhne od 1. do 30. července, a to buď přes městskou aplikaci Řídím Říčany nebo v papírové podobě v infocentru a přes Portál občana města Říčany. Použít bude možné kladné i záporné hlasy.

  Realizace návrhů, které se umístí na první a druhé příčce v každé kategorii, bude zahájena už v srpnu letošního roku.

  Zdroj: Město Říčany  Nepřehlédněte