• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • 9.9.2018
  Jih

  Výstavba komerční zóny Čestlice–Průhonice uvázla na mrtvém bodě

  Současný stav výstavby obchodní zóny na okraji Prahy u dálnice D1 připomíná zákopovou válku. Postup výstavby po rozhodnutí Krajského soudu v Praze, který přiznal odkladný účinek žalobě sdružení Krajina pro život, ustrnul na mrtvém bodě. Účastníci sporu se teď připravují na pokračování právní bitvy. Obchodní zóna má vzniknout na 39 hektarech mezi Průhonicemi a Čestlicemi po levé straně dálnice směrem na Prahu. Její součástí má být komerční zóna s obchody, sklady a halami.

  3.7.2018
  Jih

  Průhoničtí hasiči se starají i o Dobřejovice

  Na Dobřejovice budou nově dohlížet dobrovolní hasiči z Průhonic. Protože jednotka SDH Dobřejovice už několik let není funkční, podepsala obec smlouvu o zajištění ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi právě s průhonickými hasiči.

  1.2.2018

  Dobřejovičtí bojují proti megalomanské výstavbě komerční zóny u Průhonic

  V Dobřejovicích vzniklo občanské sdružení nazvané „Za naše Dobřejovice”, které se stane účastníkem všech řízení ohledně připravované změny územního plánu Čestlic v souvislosti s plány společnosti Domo Development na stavbu komerční zóny těsně za hranicí jejího katastru podél dálnice D1. Občanské sdružení se připojí k dosavadnímu postoji Dobřejovic, aby v případě možného budoucího vstřícného postoje zastupitelstva, chránilo obyvatele obce před dopady navrhované výstavby na život v ní.

  29.11.2017

  Referendum o betonárce v Dobřejovicích podle soudu platí

  Referendum o betonárce v Dobřejovicích, jejíž plánovanou výstavbu v něm obyvatelé odmítli, platí. Krajský soud v Praze v pondělí zamítl podnět dobřejovického místostarosty Jana Krejčího (SNK Dobřejovice občanům) na zneplatnění výsledku tohoto říjnového referenda. Proti rozhodnutí soudu se Krejčí odvolávat nehodlá, uvedla Mladá fronta Dnes.

  25.11.2017

  Školáci v Průhonicích budou mít nové sportovní zázemí

  V prostoru základní školy Průhonice byla zahájena stavba nové sportovní haly. Stavba haly byla vyvolána nárůstem počtu žáků základní školy, který se zvýšil z 360 na maximální kapacitu školy 594 žáků. Škola totiž neslouží pouze dětem z Průhonic, ale je spádovou školou i pro Dobřejovice, Nupaky, Popovičky a Herink. Roste také zájem veřejnosti na využití tělocvičny mimo vyučování.

  25.10.2017

  Lidé v Dobřejovicích betonárku nechtějí

  Spolu s volbami do Poslanecké sněmovny se v Dobřejovicích u Prahy konalo referendum, v němž občané výrazně odmítli plánovanou výstavbu betonárky. Výsledek hlasování je pro obec závazný.