8.3.2021
Zajímavosti

Planeta tří sluncí. Co o tomto objevu zatím víme?

Musí to být velmi záhadný svět. Svět, ukrytý v temně narudlém přítmí. Mateřská hvězda je na světlo velmi skoupá. Planeta o velikosti naší Země však obíhá v ekosféře této hvězdy. S takovou hmotností si udrží atmosféru a voda bude v kapalném stavu. Osm milionů kilometrů je jistě nepatrná vzdálenost. Slunce, které známe, by v této vzdálenosti rozpálilo povrch planety do běla. Rok zde trvá jedenáct dní. Ve dne září slunce rudé, v noci žluté a oranžové.