17.10.2020
Středočeský kraj

Hospozín a Hospozínek, obce nedaleko Velvar, mají co nabídnout

Dávná historie praví, že Hospozín byl původně kostelní vsí s velkým poplužním dvorem s tvrzí, kterou měl ve vlastnictví vladyka Matěj z Hospozína. Jiná část vsi tehdy ale patřila scholastikovi pražského kostela Zdeslavovi.