Hospozín a Hospozínek, obce nedaleko Velvar, mají co nabídnout

17.10.2020
Táňa Pikartová

Tolik historické dokumenty, ovšem archeologické nálezy sahají ještě dál do minulosti. Svědčí o prehistorickém osídlení dnešní obce Hospozín. Byly zde nalezeny tuhové nádoby z doby neolitické a odkryto pohanské pohřebiště i s žárovými hroby.

Zakladatelkou obce Hospozínek byla jistá Polyxena, která nechala na počátku 18. století v místech dnešní vsi postavit hostinec zvaný Bergschenke neboli Clarysches Wirtshaus, při kterém byla následně založena osada a panský dvůr. Počeštěním německého Bergschenj vznikl název Paršenk, který obec nesla ještě na počátku 20. století a jako místní označení se užívá dodnes. Anna Polyxena byla také stavitelkou kaple sv. Jana Nepomuckého. Od svého vzniku Hospozínek patřil ke statku Hospozín.

Do Hospozína se dostanete buď autobusem a nebo vlakem ze stanice Kmetiněves na trati Roudnice n. Labem – Zlonice.

Hospozínek, čili Paršenk je malou osadou, která má v současnosti osmnáct adres. K vidění je zde historicky cenná sýpka s rodovým znakem rodiny Kinských. Dominantou obce je červený komín s bílým pruhem patřící k bývalému cukrovaru..

Zemřel přirozenou smrtí a nikoliv rukou vraha. Poslední večeře u Petra VokaNepřehlédněte