• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zemřel přirozenou smrtí a nikoliv rukou vraha. Poslední večeře u Petra Voka

  13.10.2020
  Karel Dudek

  Ta filmová scéna je příliš známá a oblíbená. Skupinka intrikánů, císař Rudolf II. a vážený, prošedivělý muž, oděný v černém. Právě vysvětluje císaři postavení planet a nešťastný travič marně hledá pohár, do kterého vhodil zrnko jedu. Poháry se změnily v nebeská tělesa, a krouží po desce stolu. Názorné pro císaře, panika pro ostatní.

  Dánský astronom Tycho Brahe. Oblíbená postava rudolfínské Prahy, která u nás zdomácněla, a kterou už jaksi považujeme za vlastní. Spojka „de“ vznikla zkomolenou výslovností jeho původního jména, ale tvrdošíjně se opakuje dodnes.

  Těch omylů je více. Například stížnost na dodanou luštěninu, tupým úředníkem, je rovněž fikce. Brahe se do dalekohledu nikdy nepodíval, zemřel sedm let před jeho objevením. Jeho smrt je rovněž terčem mnoha polopravd a mýtů. Byl na hostině a etiketa mu v císařově přítomnosti nedovolovala vstát, dokud císař seděl. Jistá tělesná potřeba se stala nesnesitelnou, a Tycho zemřel na prasklý močový měchýř.

  Co Tycho Brahe viděl, to Kepler vypočítal. A jeho zákony jsou dodnes jedním z pilířů astronomie

  Je to samozřejmě pohádka. Je fyziologicky nemožné udržet moč až do prasknutí měchýře. Bylo to trochu jinak. Třináctého října byl astronom na hostině u posledního Rožmberka, Petra Voka.

  Bylo by dobré uvést, že Tycho Brahe měl v Dánsku tak vysoké společenské postavení, že si Petr Vok jeho pozváním rozhodně nezadal. Tycho popíjel jako Dán, chce se skoro napsat. Po návratu domů zjistil, že s močením je opravdu problém a dostavily se kruté bolesti. Jeho stav, který vyhlížel jako selhání ledvin, se stále zhoršoval a Tycho zemřel po jedenácti dnech utrpení, 24. 10. 1601.

  V Husinci-Řeži zkoumají ostatky slavného astronoma Tychona Brahe

  Byl pohřben v kostele Panny Marie před Týnem, na Staroměstském náměstí, a pohřební řeč nad rakví držela další známá, historická osobnost, doktor Jan Jessenius. Uplynula tři staletí. V roce 1901 byly jeho ostatky vyzvednuty a prozkoumány.

  Zachovaly se dokonce i vlasy a vousy, ze kterých si tehdejší vědci odebrali vzorky. Po devadesáti letech se některé z nich dostaly k dánským odborníkům, kteří v nich zjistili nebývale vysoký obsah rtuti. Otrava rtutí by vysvětlovala selhání ledvin. Rozbory ukazovaly na fakt, že jed byl použit dvakrát. Při hostině a několik hodin před smrtí. Vysvětlení bylo velmi rychlé, tedy u veřejnosti. Konspirační. Tycho Brahe byl otráven. Ale kým? Mohl to být jeho spolupracovník, německý astronom Kepler? Muž obdařený geniálním mozkem, ale mizerným zrakem? Co když toužil získat výsledky Tychonových pozorování? Jeho zákony by tomu také nasvědčovaly, za tak krátkou dobu nemohl sehnat takové množství dat.

  Chudák Kepler, dnes už víme, že v tom byl naprosto nevinně. Jako traviči ještě přicházeli v úvahu jeho dánští příbuzní, ale ani jim se vina nepodařila prokázat. V roce 2010 proběhla nová exhumace a nový průzkum. Uplynulo již dvacet let od prvního rozboru vzorků a věda pokročila mílovými kroky. Vědci brali v úvahu i fakt, že Tycho nebyl jenom astronom, ale i alchymista, a rtuť byla v té době jejich naprosto nepostradatelnou ingrediencí. Byla použita radiologie, počítačová tomografie, zkrátka to nejmodernější. Otrava chloridem rtuťnatým se neprokázala. O dva roky později zazněl definitivní verdikt. Tycho Brahe zemřel přirozenou smrtí a nikoliv rukou vraha. Jeho ostatky pod dánskou vlajkou mohou odpočívat v pokoji.

  Krvavé divadlo na Staromáku. Tragický konec mužů, jejichž ambice byly větší než schopnosti  Nepřehlédněte