25.1.2021
Praha

Praha 10 – Trash. Nejlepší diplomku za rok 2020 měl Jakub Wiesner z UMPRUM

Ze 131 diplomových prací na vysokých školách architektury a příbuzných oborů zvítězila práce studenta Vysoké školy umělecko-průmyslové s urbanisticko-architektonickou studií Desítky s názvem Praha 10 – Trash. Kromě samotného estetického aspektu porotci zohlednili i Weisnerův alternativní přístup ke krajině.