7.2.2020
Středočeský kraj

Benešov plánuje postavit regionální sušárnu kalů z čističek odpadních vod

Zpřísňující se legislativa pro nakládání s odpady tlačí Benešov do řešení nakládání s kaly z čistírny odpadních vod. Město proto s Vodohospodářskou společností Benešov připravuje rozšíření čističky tak, aby byla schopná zpracovávat kaly z vlastní produkce i z dalších zařízení v regionu.