Benešov plánuje postavit regionální sušárnu kalů z čističek odpadních vod

7.2.2020
Jan Štoll

Zpřísňování pravidel pro nakládání s odpady zvyšuje nároky na mikrobiologické parametry a hygienizaci kalů, které by měly být využitelné v zemědělství, to má platit už od 1. ledna 2023. Město proto zvažuje doplnění současné kalové linky o nízkoteplotní sušárnu kalů. „Sušením kalů se dosáhne jejich dostatečné hygienizace a zároveň se díky odpaření vody výrazně zmenší jejich objem,“ uvedla Daniela Kulíčková za Vodohospodářskou společnost Benešov.

Sázavu budou dobrovolníci čistit od odpadků v dubnu, registrace běží od února

Výstupem ze sušárny má být granulát využitelný právě v zemědělství, může být využit také pro výrobu energie nebo jako materiál ve stavebnictví.

„Celý projekt je prozatím v začátcích. Byla vypracována předprojektová studie a připravuje se dokumentace pro územní řízení. Předprojektová studie počítá se zpracováním odvodněných kalů z benešovské čistírny a okolních obcí v ročním objemu přibližně 6000 tun,“ uvedla Kulíčková s tím, že po rekonstrukci a intenzifikaci, kterou čistírna prošla v letech 2013 až 2014, má její biologická linka dostatečnou kapacitu na to, aby zátěž spojenou s novou sušárnou zvládla bez ohrožení kvality čištění odpadních vod.

Středočeský kraj spustil web k participativnímu rozpočtu

„Na druhou stranu bude nutné posílit kalovou linku. Kromě vybudování samotné sušárny a jejích periférií bude nezbytné vybudovat novou svozovou jímku na tekuté kaly, navýšit akumulační kapacitu vyhnilého kalu, doplnit další odstředivku, zajistit dostatečnou kapacitu zdrojů energií,“ dodává. Úpravy budou potřebovat i pozemní komunikace. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 96 milionu korun, město o něm ještě bude jednat.

Podle Kulíčkové v současnosti většina čistíren odpadních vod není na změny připravena a nedosahuje takové výstupní kvality kalů, aby mohly po roce 2022 být použity v zemědělství. Jednou z možností jiného způsobu jejich likvidace je kompostování. Tak však lze zpracovat jen velmi omezené množství kalů.

Další možností je skládkování, to je ale drahé a časově omezené, podle zákona končí možnost skládkování biologicky rozložitelného odpadu v roce 2024. „Navíc skládka města Benešov v Přibyšicích je na hranici své kapacity a připravuje se ukončení provozu,“ uvedla Kulíčková.

Úpravy kalových linek tak, aby odpovídaly parametrům pro použití na zemědělskou půdu, jsou podle Kulíčkové zvláště na menších čistírnách z technického i ekonomického hlediska nerealizovatelné. V důsledku tak budou malé čistírny nuceny kaly předávat jiným zařízením k dalšímu zpracování a následné likvidaci. Problém je, že takových zařízení není dostatek a jejich kapacita je omezená.

Na Benešovsku takováto zařízení chybějí úplně a místní kompostárny jsou schopny zpracovat jen zlomek místní produkce odvodněných kalů. „I proto je projekt sušárny kalů v Benešově vysoce strategickou investicí s dlouhodobým dopadem na celý region,“ uzavírá Kulíčková.

Pražský magistrát bude letos řešit, jak bude do budoucna nakládat s kaly, které vznikají při čištění odpadních vod. Rozhodnutí, jak bude postupovat, by mělo padnout v průběhu jara.

Podle náměstka Petra Hlubučka město nyní zvažuje, zda se vydá cestou takzvaného odstřeďování kalů a jeho následným pálením. „Máme první zkoušky v hnědouhelném kotli v Mělníku, kde se přidávalo k hnědému uhlí pět procent kalu. Zjistili jsme, že to má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí,“ řekl Hlubuček. Při spalování se takto dá získat teplo a elektřina. Pokud se město rozhodne pro spalování, bude muset vyřešit, kde bude kaly pálit. Jednou z možností je vozit je do Mělníka, nebo vystavět nový kotel ve spalovně v Malešicích.Nepřehlédněte