22.7.2018
Praha

Rybník V Mydlinkách bude čistší a bezpečnější. Do Královic se můžete vypravit kvůli staré tvrzi, hradišti a legendami opředenému kostelu

Rybník V Mydlinkách se nachází na okraji zástavby rodinných domů v Praze – Královicích. Jedná se o průtočný rybník, kterým protéká potok Rokytka. Ačkoli byl před deseti lety opravován a odbahňován, nachází se v současné době ve špatném stavu a při povodních v roce 2013 zde navíc došlo k přelití hráze. Rybník je zabahněn 2 tisíci kubíků sedimentu, což výrazně omezuje fungování vodního ekosystému. Břehy rybníka jsou podemleté, bezpečnostní přeliv je nekapacitní a betonové konstrukce jsou místy poškozené. Z těchto důvodu byla připravena celková revitalizace rybníka.