4.11.2022
Liberecký kraj

Krajští radní projednali možnosti železniční trati z Liberce do Mladé Boleslavi

S ekonomicky efektivními a reálnými návrhy na zlepšení železnice mezi Libereckým krajem a Prahou se na svém jednání seznámili krajští radní. Studie proveditelnosti řeší trasu z Liberce do Mladé Boleslavi, jejíž modernizace je nutným předpokladem pro zlepšení celého železničního spojení mezi krajskou metropolí a Prahou.

26.10.2022
Liberecký kraj

Liberecké muzeum dál restauruje skleněné negativy vratislavické firmy Ignaz Ginzkey

Pozoruhodná kolekce skleněných negativů vratislavické firmy Ignaz Ginzkey se nalézá ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci. Vloni se muzeu podařilo získat finanční obnos na restaurování skleněných negativů firmy, nemalou částkou přispěl i liberecký městský obvod Vratislavice nad Nisou. Podporu získalo muzeum také letos.