9.10.2020
Lifestyle

Český národ musí být co nejrychleji poněmčen

Po vzniku protektorátu se na českých školách povinně vyučuje němčina, poněmčení se ale netýkalo jen škol. Celý společenský život měl být od této chvíle v Českých zemích germanizován. Němčina tak hrála po několika letech svobody opět prim.