18.11.2020
Zajímavosti

Mytický, ohnivý mlok skrvnitý

Obojživelný mlok skvrnitý byl v dřívějších dobách všeobecně spojován s množstvím poměrně zvláštních až zázračných schopností. Byl považován například za ohnivého tvora a k živlu ohně si lidé vztahovali rovněž i mnoho jeho vlastností. Poměrně dlouhé období se kupříkladu tradovalo, že kdo se natře krví mloka, tomu nemůže oheň nikterak ublížit.